Lokale og regionale kulturbygg - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Lokale og regionale kulturbygg

Lokale og regionale kulturbygg blir definert som felles lokaler/ bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.

Lokale kulturbygg er fellesbenevnelse for kulturhus, samfunnshus, grendehus, bydelshus o.l.

Regionale kulturbygg er hus som i funksjon og størrelse tar sikte på å dekke behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser, der bosetning og kommunikasjon gjør dette naturlig. Det er fylkeskommunene som klassifiserer regionale kulturbygg.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Tilskudd gis til nybygg, tilbygg og ombyggingsarbeider. Vanlig vedlikehold og oppussing er ikke tilskuddsberettiget.

Hvem kan søke?

Søkere kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Vilkår for at en organisasjon kan stå som søker, er at kommune og fylkeskommune stadfester at utforming av bygget, vedtekter og driftsplan gjør det til et allment lokalt kulturbygg.

Hvordan søke

Du får søknadsskjemaer, hjelp til å komme igang samt mer informasjon dersom du kontakter vår saksbehandler Stein Cato Røsnes.Toppen    Tilbake
Sist oppdatert: 25.08.2011