Regionreform - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regionreform

Kart over Sør-Norge der region Viken er tegnet inn

Kommunene og fylkeskommunene i Norge står foran store endringer. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Her samler vi ulike nyheter om prosessen.

22. februar 2017 la partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur. De fire partiene har flertall på Stortinget. 19 fylker blir til 10 regioner. En av disse blir region Viken bestående av Akershus, Buskerud og Østfold.

Tidsplan for arbeidet

 • I juni 2016 nedsatte Østfold sitt forhandlingsutvalg
 • 8. og 9. september 201 var politikerne i Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold samlet til felles fylkestingmøte
 • 15. september 2016 avgjorde Vestfold at de ikke forhandler med Østfold, Akershus, Buskerud 
 • Forhandlingene fylkene imellom startet høsten 2016
 • 3. november var forhandlingene ferdig og avtale underskrevet
 • 5. desember vedtok fylkestinget i Akershus å si nei til storregion og den framforhandlede avtalen med Buskerud og Østfold
 • 7. desember vedtok Østfold fylkesting å si nei til storregion  og den framforhandlede avtalen med Akershus og Buskerud 
 • 14. desember vedtok fylkestinget i Buskerud å si ja til storregion med Akershus og Østfold
 • 22. februar 2017 la partiene Høyre, Frp, Venstre og Krf frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur. De fire partiene har flertall på Stortinget. 19 fylker blir til 10 regioner. En av disse blir region Viken bestående av Akershus, Buskerud og Østfold
 • Stortinget skal  behandle saken før sommeren 2017 
 • Deretter begynner den eventuelle sammenslåingsprosessen
 • 1. januar 2020: En eventuell ny region er oppe og går på egne ben


Forhandlingsutvalgets arbeid

Det har vært nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

Forhandlingsutvalget hadde som oppgave å komme fram til en felles plattform for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Region Viken, som skulle legges fram for fylkestingene i de tre fylkene i desember 2016.

En ny region som styrker hele regionens fortrinn og muligheter, skaper gode og effektive tjenester og en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling i hele regionen, var blant de viktige målsettingene for forhandlingsutvalgets arbeid.

Forhandlingsutvalget ble enige om en avtale som blant annet fordelte oppgaver imellom de tre fylkene og sa hvor de ansatte skule sitte. Se avtaleutkastet fra november 2016.

Imidlertid var det kun fylkestinget i Buskerud som stemte for avtalen, mens både Akershus og Østfold stemte nei til dannelsen av Viken.


Tidligere skrevet om reformen:


22.02.17: Et flertall for Viken

Fylkesordfører Ole Haabeth er ikke overrasket over at det nå er flertall på Stortinget for å slå sammen mange av landets fylker. Han forventer at de nye regionene får ansvar for langt flere og tyngre oppgaver enn dagens fylker.

Les hele saken Et flertall for Viken


04.11.16: Nå skal politikerne si sitt Viken

Et utvidet fylkesutvalg fikk fredag 4. november informasjon om avtalen som danner grunnlaget for regionen Viken. Og med det gikk startskuddet for den politiske behandlingen, som skal ende opp med et vedtak i fylkestinget 7. desember .

Les hele saken om "Nå skal politikerne si sitt om Viken"


03.11.16: Forhandlinger sluttført

Torsdag 3. november kom Østfold, Akershus og Buskerud fram til en fellesplattform som skal danne regionen Viken.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med forhandlingene. Dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth.

Forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, hadde sitt siste møte på Hankø 2. og 3. november. Torsdag 3. november skrev de tre fylkesordførerne under på den historiske avtalen som skulle danne grunnlaget for sammenslåing.

Les mer om avtalen


18.09.16: Enige om fellesnemd for å jobbe videre med Viken

Forhandlingsutvalgene fra Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å nedsette en fellesnemd. Den skal arbeide videre med sammenslåing hvis fylkestingene før nyttår blir enige om at regionen Viken skal se dagens lys.

Les hele saken fra møtet i forhandlingsutvalget 18.10.16


15.09.16: Vestfold ute av storregionen

Et flertall i Vestfold fylkesting vedtok torsdag 15. september at de primært ønsker å slå seg sammen med Buskerud og Telemark i spørsmålet om etablering av nye regioner. Dermed har toget gått for Vestfolds deltakelse i region Viken.


08.09.16: Fire fylkesting samlet på  Holmsbu

Torsdag 8. og fredag 9. september var det felles fylkestingssamling for Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold i Hurum. Tema var mulig regiondannelse.

Les hele saken om felles fylkestingssamling på Holmsbu


08.09.16: - Tid for større regioner

Leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge Andre Njaastad, mener tiden er moden - for ikke å si overmoden - for en regionreform.

Les hele saken om uttalelse fra Helge Andre Njaastad


02.09.16: Grønt lys for region rundt Oslofjorden

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser ingen hindringer for å slå sammen Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold til en, ny stor region fra 1.1.2020 - hvis fylkene selv vil.

Les hele saken om grønt lys for region rundt Oslofjorden


23.08.16 Diskuterte framtidens regionstruktur

Det kan være vanskelig å mene noe om hvordan framtiden blir, men det kan være nyttig å ha diskutert ønsker, mulige hindringer og ha skapt en felles forståelse om hvor man vil. Fylkestinget var samlet til regionreformsverksted.

Les hele saken om regionreformsverksted


22.06.16 Videre arbeid med regionreformen behandlet i Fylkestinget

Østfold fylkeskommune går videre i samtalene med Akershus og Buskerud om å danne én felles storregion, der kanskje også Vestfold blir med.

Les hele behandling i fylkestingets møte 22.06.1616.-17. 06.16 Fellesmøte for fylkesutvalgene i Østfold, Buskerud og Akershus

Et femtitalls politikere, ledere og tillitsvalgte fra Akershus, Buskerud og Østfold vart samlet til drøftinger på Refsnes Gods i Moss.


21.04.16 Plan for videre arbeid med regionreformen behandlet i fylkestinget

- Prosessen mellom de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud går videre. Den største utfordringen er at vi har kort tid på en relativt stor beslutningsprosess. Målet er å ta en beslutning før utgangen av året, sa fylkesordføreren i fylkestinget.


05.04.16 Stortingsmelding om regionreform

Statsråd Jan Tore Sanner la 5. april 2016 fram stortingsmeldingen om regionreform. Av denne framgår det at han ønsker seg ti regioner som erstatning for dagens 19 fylker, og åpner for overføring av flere oppgaver. 


14.03.16 Jobber videre med regionreformen 

Fylkespolitikere og administrasjonene i både Akershus og Østfold jobber videre med tanke på sammenslåing av de to fylkene til en større og mer slagkraftig region.

Politiske møter:

 • 16. mars: Møte mellom fylkesrådmennene i Østfold, Buskerud og Akershus (ØBA) for å finne struktur for felles utarbeidelse av saksframlegg 
 • 22.april: Møte for ordførere, opposisjonsledere og fylkesrådmenn i ØBA. Sted Akershus fylkeskommune. 
 • 16.-17. juni: Fellesmøte for fylkesutvalgene i ØBA. Oppstart antageligvis litt etter kl. 15 den 16. juni. Sted: Moss/omegn. Ansvarlig for å finne sted: Østfold
 • 8.-9. september: Fellesmøte for fylkestingene i ØBA. Ansvarlig for å finne sted: Buskerud.

Administrativt:

 • Møte mellom fylkesrådmannens ledergruppe i Akershus, Buskerud og Østfold 2.-3.mai. Tillitsvalgte er invitert til å delta 3. mai.
 • Samarbeid om utredninger og saksframlegg til saker i juni og desember.

I tillegg planlegger Akershus å ha en samling for fylkestinget 9. - 10 mai, trolig i Asker.


07.01.16 Mer makt til folk og folkevalgte

- Mer ansvar og myndighet må overføres til et regionalt folkevalgt nivå, skriver de åtte fylkesordførerne på Østlandet i en felles uttalelse til den forestående regionreformen.


11.09.14 Miniseminar, fylkestinget i Østfold

Forsidefoto: Kartdata: Kartverket, Geodata og kommunene. Utarbeidet av Østfold fylkeskommune

Sist oppdatert: 28.04.2017