Rammer og kriterier for skolebruksplanen (Del 1) - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rammer og kriterier for skolebruksplanen (Del 1)

Arbeidet med Skolebruksplanen er delt opp i 2 hovedfaser. I del 1 drøfter man prinsipper og premisser. I del 2 foretas det konkrete kartlegginger og alternativer til fremtidige løsninger vil bli lagt fram.

Innhold del 1
  • Rammer og føringer for utvikling av skolestruktur og skoleanlegg
  • Kriterier for fremtidig skole- og tilbudsstruktur
  • Utforming av skoleanlegg
  • Elevtallsprognoser og dimensjonering
  • Fremtidens utdanningsbehov og andre opplæringstilbud

24. 04.2014
Skolebruksplanen del 1 ble behandlet og vedtatt av Fylkestinget 24. april 2014. Skolebruksplanens del 1 legges til grunn for arbeidet med alternativer til fremtidig skole- og tilbudsstruktur.

Sist oppdatert: 28.01.2015