Prosjektorganisering skolebruksplan - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Prosjektorganisering skolebruksplan

Styringsgruppe for arbeidet med fylkeskommunens skolebruksplan er fylkesrådmannens ledergruppe.

Prosjektgruppe
Prosjektleder: Kai J Storeheier, rådgiver eiendomsseksjonen
Prosjektkoordinator: Christian Bromander, rådgiver eiendomsseksjonen
Egil Olsen, prosjektdirektør, fylkesrådmannens prosjektstab
Yngve Dramstad, fylkesrådmannens prosjektstab
Christine Steene, arealplanlegger samfunnsplanavdelingen
Geir Valvatne (fram til desember 2013)
Bente Lis Larsen (fra desember 2013 til desember 2014), rektor Malakoff vgs
Jens Nicolaisen (fra august 2014)

I tillegg deltar arbeidsgrupper og referansegrupper i prosjektet.
Sist oppdatert: 17.05.2015