Møteplan 2012 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Møteplan 2012

Her er en oversikt over datoer for ulike utvalg, komiteer og råd. Sakspapirer er lenket opp fra de ulike datoene.

Politiske møter fra 1. november 2012 (eInnsyn) finner du her.

Jan.
Feb.
Mars
Apr.
Mai
Juni
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
Fylkestinget    16. 26.             20.21.     27. 25.   5.6.
Fylkesutvalget   9. 15. 19.     7.  8. 20. 17. 22. 13.
Opplæring, kultur og helsekomitéen   7. 13. 17.    5.  20.    17.  16. 20.  
Samferdsel, miljø og klimakomitéen   8.  14. 18.    6.    19. 16.  21.  
Fylkestrafikk-sikkerhetsutvalget 8. 18. 6. 19. 21.
Administrasjonsutvalg
(lukkede møter)
  6.     16.   4.   17.  15. 19.  
HAMU/AMU   3.     1.      12. 16.  
Kontrollutvalget  7. 21.   16. 13.   22. 26. 7.

12. 

Yrkesopplærings-
nemnda

 

2. 12. 31.

  

  

13.  11. 15.

  

Eldrerådet

 

3.

 

13.   1.   14. 12. 16.  
Fylkesrådet for funksjonshemmede    6.   16.   4.   17.  15. 19.  
Flerkulturelt råd   1.  11. 30.        12.  10. 14.   
Internasjonalt forum   11.                 24.    
Ungdommens fylkesråd       29. 30.               24.25      
Kompetanseoffensiven  17.     13.   25.  7. 26.   7.
Hovedstyret for  opplevelsesnæringer  12.      16.         5.   7.   
Styret for Østfoldhelsa   6.  5. 11.  22. 26.    10.  10. 16.   
Østfoldrådet      16.           15.    

Last ned møtedokumentene eller følg link på møtedatoene i kalenderen over.
Dokumentene blir i tillegg lagt ut på fylkeshuset. 

Møteplan forrige år
Sist oppdatert: 08.03.2017