Bilder og kontaktinformasjon til fylkestinget

Her finner du kontaktinformasjon og bilde av fylkestingspolitikerne.

Partiene er her representert ved sine gruppeledere.
Klikk på partinavnet for å se den partigruppen du ønsker.

Siv
Siv Henriette Jacobsen
Arbeiderpartiet 

Håvard
Kjell Håvard Jensen
Fremskrittspartiet 
Gretha
Gretha Kant
Høyre
Olav
Olav I Moe
Kristelig folkeparti 
Per
Per Inge Bjerknes
Senterpartiet
May
May Hansen 
Sosialistisk Venstreparti
Per
Per Magnus Finnanger Sandsmark
Venstre

Bilderettigheter
Fotograf: Anders Ellefsen, http://www.stilfoto.no/.
Rettighetene til bildene i Bildebanken eies av Østfold fylkeskommune, og ved bruk skal fotograf eller copy right-innehaver oppgis.
Bildene skal ikke brukes i sammenhenger som kan virke støtende og krenkende eller strider mot norsk lov.

Har du spørsmål til bildene eller ønsker større versjoner til trykking, kontakt Sekretariatet på tlf. 69 11 74 02/03.

Sist oppdatert: 11.12.2013