Turvognløyve

For å drive turvogntransport kreves det løyve. Søknad sendes Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

Turvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for minst ni personer, i tillegg til sjåføren (9 + 1).

Hvordan søke

Søknad om løyve sendes til den fylkeskommune der søkeren har sin forretningsadresse. For søkere i Østfold sendes søknaden til Østfold fylkeskommune ved samferdselsseksjonen.

Det stilles krav til økonomi ved søknad om løyve. Du må fremlegge bank eller forsikringsgaranti.

I perioden fra 1. januar 2010 til 31.desember 2014 er garantisummen for løyver satt til 77 000 kr for det første løyvet og 43 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Eksisterende garantier skal ikke endres.

I tillegg til garantien, må søknaden være vedlagt original attestasjon (ikke eldre enn 3 mnd.) fra:

  • Kommunekasserer⁄ kemner (skatt, skattetrekkmidler og arb.giver.avgift)
  • Konkursregisteret (Brønnøysund tlf: 75 00 75 00)
  • Firmaattest
  • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. (er søkeren et AS må daglig leder fylle kravene for vandel og faglig kvalifikasjon)

Søkndasskjema

 

Mer informasjon om turvognløyve finner du på Samferdselsdepartementets nettside.

Fellesskapslisens

For turvogntransport utenfor Norge (EØS-land) kreves fellesskapslisens.

Søknadsskjema kan du få ved henvendelse til samferdselsseksjonen eller på Vegdirektoratets nettside.

Sist oppdatert: 01.08.2012