Opplevelsesnæringer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Opplevelsesnæringer

Opplevelsesnæringene i Østfold er fremtidsrettede og blant de næringer som vokser sterkest på verdensbasis.

Kultur- og reiseliv er en strategisk viktig faktor i by-, steds-, og destinasjonsutvikling, dessuten er kunst og kultur ofte en kilde til innovasjon og kreativitet i næringslivet i fylket.

Opplevelsesnæringene omfattes av film/TV/ foto, design, arkitektur, kunst, litteratur, musikk, media, opplevelsesbasert reiseliv, kulturvern, scenekunst, mote, måltid, opplevelsesbasert læring, digital innholdsproduksjon/spill/e-læring og sportsbransjen.

Tiltak:

Arena Magica
Arena Magica skal skape økt lønnsomhet blant bedrifter innenfor film, medier, musikk og scene i Østfold. Vi har mange fremragende bedrifter på dette feltet som gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nye konstellasjoner og tettere samarbeid skal bedriftene ta markedsandeler og styrke sin posisjon internasjonalt.

Fra Arena Magica kommer store opplevelser. Publikum kan glede seg til mange spennende produksjoner, spillefilmer, dokumentarer, drama, festivaler og orkesterverk fra de mange kreative næringsaktørene i Østfold.

Les mer på nettsidene til Arena Magica

Prosjektleder:
Kjetil Haugbro
Mobil: 922 91 365
E-post: kjetil@arenamagica.no

Østfold Reiseliv
Østfold Reiseliv er en ideell medlemsorganisasjon som har som formål å legge til rette for en positiv og fremtidsrettet utvikling av reiselivsnæringen i Østfold gjennom felles markedsbearbeiding, produktutvikling og informasjonsarbeid. Medlemmene i Østfold Reiseliv er Østfold fylkeskommune og destinasjonsselskapene i Østfold; Opplev Fredrikstad, Visit Moss, Reiseliv Indre Østfold, Halden Turist og Sarpsborg Turist.

For mer informasjon om Østfold som reisemål se: http://www.visitoslofjord.no/

Styreleder:
Børre Berglund
Mobil: 900 56 869
E-post: bb@bberglund.no

Opptur

Tidligere har Opplevelseskonferansen og Østfold kulturkonferanse vært holdt som to separate konferanser. Nå slår vi sammen konferansene for å skape noe større, bedre og mer attraktivt.

Gjennom konferansen ønsker vi å vise fram det store omfanget av kultur og opplevelsesnæring i Østfold ? både for aktørene selv, men også for myndigheter, media og publikum. Konferansen skal være en møteplass slik at kompetanse og nettverk bygges på tvers av fagfelt og geografi. Vi vil at deltakerne skal reise begeistret og inspirerte hjem fra OPPTUR13!

Les mer på nettsiden til opplevelseskonferansen

Megafon
Ønsker du å arrangere en Megafon-samling?
Østfold fylkeskommune har bevilget midler til fire Megafon-samlinger i året. Kompetanseheving innenfor kultur- og kulturbasert næring er formålet til samlingene.
For informasjon om hvordan du kan søke midler. Ta kontakt med Trine Moe Stokstad, mobil 915 12 383, e-post: tristo@ostfoldfk.no,

Reiselivsforum Østfold
Østfold fylkeskommune har opprettet i samarbeid med Østfold Reiseliv en felles møtearena for utvikling av reiselivet i fylket. Hensikten med dette er gjensidig informasjonsutveksling, koordinering av tiltak og derigjennom en forsterket effekt av tiltak for utvikling av reiselivsnæringen i Østfold. Forumet består av representanter fra Østfold fylkeskommune, Østfold reiseliv, Innovasjon Norge, Østfold, NHO Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Norges Bondelag, Østfold, Moss Lufthavn Rygge og Inspiria Science Center.

Årsmelding


Mer informasjon

For ytterligere informasjon, kan du kontakte Regionalavdelingen, Østfold fylkeskommune ved rådgiver Trine Moe Stokstad.

Besøk våre nettsider

 

Sist oppdatert: 29.09.2015