EU-prosjektet Joint Efforts to Combat Dropouts (JET CD) - Østfold fylkeskommune internettportal
 

EU-prosjektet Joint Efforts to Combat Dropouts (JET CD)

Østfold fylkeskommune samarbeider med partnere i Sverige, England, Spania og Romania samt den største sammenslutningen av regioner i Europa - Assembly of European Regions (AER) om å redusere frafall i videregående opplæring i prosjektet "Joint Efforts to Combat Dropouts" (JET CD), som er støttet av EU-programmet Erasmus +.

Frafall i videregående opplæring er en stor utfordring over hele Europa. Assembly of European Regions (AER) startet en arbeidsgruppe for å jobbe med denne problematikken i 2013, og Østfold fylkeskommune er aktivt medlem i denne arbeidsgruppen. Prosjektet JET CD springer ut av denne arbeidsgruppen.

Prosjektet startet 1. september 2014 og gikk over to år. Målene med prosjektet var å: 

a) Utvikle en verktøykasse med vellykkede metoder og tiltak for å forhindre frafall i videregående opplæring
b) Utvikle permanente nettverk av aktører i hver region for å forhindre frafall i videregående opplæring

c) Bidra til politikkutvikling på feltet i regionene gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling

Partnerne i prosjektet var:
- Västernorrlands län (lead partner, Sverige)
- Sundsvall gymnas Västermalm (Sverige)
- Østfold fylkeskommune
- The Employment Service of Catalonia (Spania)
- Stiftelsen El Llindar (NGO, Spania)
- Tulcea County Council (Romania)
- Hampshire County Council (Storbritannia)
- Assembly of European Regions

Se også denne korte presentasjonen av prosjektet og brosjyre om JET CD prosjektet.

Presentasjoner

Viola Simensen, 03.05.16 - Hovedfunn i prosjektet

Rapporter

Underveis i prosjektet ble det utarbeidet 4 rapporter, og deretter en felles "verktøykasse" med de beste tiltakene man har kommet fram til underveis i prosjektet, samt politiske anbefalinger.

Bidragene fra de ulike partnerne til rapportene finnes her: 
(Dette er arbeidsdokumenter som det fortsatt vil bli jobbet med)


Report 4

"Joint methodology and solutions for compensation measures to re-enter early school leavers back into education"

Østfold
Västernorrland
Tulcea
Hampshire
Catalonia

Report 3 

"Joint methodology to detect early school leavers and to identify their needs for re-motivation and re-engagement"

Østfold
Västernorrland
Tulcea
Hampshire
Catalonia

Report 2
"Joint methodology to prevent dropout by cross-sectoral cooperation"

Østfold
Västernorrland
Tulcea
Hampshire
Catalonia

Report 1
"Study report on dropout in regional context and about the result of the inventory work regarding best practices for prevention, intervention and compensation measures."

Østfold
Västernorrland
Tulcea
Hampshire
Catalonia

Norske oversettelser av Østfolds rapporter

Østfolds analyserapport

Østfolds tiltak for forebygging

Østfolds tiltak for forhindring

Østfolds kompenserende tiltak

Østfolds anbefalinger

Prosjektets felles verktøykasse

Linker


Linker til andre websider om prosjektet:

Assembly of European Regions - JET CD School dropout

KontaktProsjektgruppen hos Østfold fylkeskommune bestod av:

Geir Syvertsen, rådgiver opplæringsavdelingen (seksjon for inntak og livslang læring)
Viola Simensen, koordinator for sosialpedagogiske rådgivere i Østfold, sosialpedagogisk rådgiver og lærer (St.Olav videregående skole)
Line Helene Nilsen, regionalutviklingsavdelingen (internasjonal rådgiver)
Lene Løwing Torp, rådgiver opplæringsavdelingen (økonomi)


Erasmusplus_logotyp

Sist oppdatert: 14.11.2016