Open Days/European Week for Regions and Cities - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Open Days/European Week for Regions and Cities

Om arrangementet Open Days

Bak Open Days arrangementet står blant annet EU-kommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk (DG Regio), Regionskomiteen og over 200 by- og regionskontorer fra 33 land. Arrangementet finner sted i Brussel hvert år i begynnelsen av oktober. Under arrangementets 4 dager vil det bli gjennomført totalt ca 130 seminarer og workshops i regi av regionskontorene , DG REGIO og felles arrangementet Meeting Place.

Hvorfor delta på Open Days

Open Days er en viktig møteplass mellom representanter (politikere, byråkrater, næringsliv og akademikere) fra Europas regioner og byer og EUs institusjoner, Brussel-baserte nettverk og aktører. Dette er et av de største arrangementene i Brussel med over 5000 besøkende og med over 130 seminarer og workshops i samarbeid mellom DG Regio, regionskomiteen og regionskontorer lokalisert i Brussel. 

Open Days arrangementet gir et godt innblikk i ulike prosjekter og utviklingsstrategier som har som formål å skape økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling for Europas regioner og byer. Man får gjennom deltagelse på arrangementet en god anledning til å delta og forme debatten om utviklingen av EUs regionalpolitikk, og sist men ikke minst er det en god anledning til å treffe likesinnede aktører, utveksle erfaringer og bygge nettverk for fremtidig samarbeid.

Kontaktperson er rådgiver Thomas Hansen, mobil +47 99 59 96 29.
Kontaktperson regional Open Days i Østfold er Helene Nilsen, mobil +47 97 16 67 64. Mer info lenger ned på denne siden.

Link til Open Days arrangementets hjemmesider:


Regionalt Open Days

Regionalt Open Days arrangement høsten 2014

Fylkesutvalget vedtok i april 2013 at fylkeskommunen skal søke om å arrangere et regionalt Open Days arrangement annethvert år med oppstart i 2014.
Her finnes informasjon om arrangementet i 2014.

Presentasjoner på konferansen

Workshop "Fornybar energi"

Workshop "Biogass"

Workshop "EU-finansiering"


Regionalt Open Days arrangement 25. september 2012

Østfold fylkeskommune skal søke Open Days sekretariatet om å arrangere et regionalt Open Days arrangement høsten 2012. Rammeprogrammet for arrangementet skal behandles av fylkesutvalget i april 2012. Fylkeskommunen sender søknad til Open Days sekretariatet i løpet av mai 2012. Overordnet tema for arrangementet er "Smart og grønn vekst".

Sist oppdatert: 29.06.2016