Pandemier - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Pandemier

http://www.pandemi.no/ gir helsemyndighetene løpende informasjon til befolkningen og helsetjenesten om influensa A (H1N1) (svineinfluensa). Her finner du råd om hva du kan gjøre for å redusere smittefare og hva du bør gjøre dersom du tror du kan være smittet. 

 


Aktuelle nettsteder:

 

Informasjonsmateriell fra sentrale myndigheter:

Råd fra folkehelseinstituttet

Skoler og barnehager skal følge de råd som gis av helsetjenesten lokalt og nasjonale helsemyndigheter for å forebygge smittespredning av den nye influensa A(H1N1). Det skal sendes ut informasjonsmateriell til skoler og barnehager om forebygging av smitte i god tid før skolestart. Helsedirektøren peker på at barnehager og skoler kan være gode arenaer for opplæring av barn i disse rådene:

  • Syke skal være hjemme. Personer med ny influensa er smitteførende i omtrent syv dager etter symptomdebut, og influensasyke bør derfor holde seg hjemme i sju dager fra første sykdomsdag.
  • God hostehygiene
  • God håndhygiene

Foresatte som er influensasyke bør ikke møte opp i barnehagen. Dersom det er nødvendig av hensyn til bringing og henting av barn, bør det skje slik at de ikke har nær kontakt med andre barn eller ansatte i barnehagen.

Sist oppdatert: 12.08.2009