ID 2127 - Fagleder bygg og anleggsfag - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Greåker videregående skole

ID 2127 - Fagleder bygg og anleggsfag

Greåker videregående skole har ledig 100 % lederstilling innen bygg- og anleggsfag. Stillingen er for tiden tillagt 60 % undervisning.

Den som tilsettes skal lede skolens virksomhet på sitt område i tett samarbeid med utdanningsleder for BA. Skolen ønsker at den som tilsettes evner å skape gode relasjoner, er tydelig og robust og kan holde fokus på og realisere de mål som er satt. Vi søker en kreativ og løsningsorientert person med gode samarbeidsevner. Personalansvar tilligger stillingen. Fagleder rapporterer til utdanningsleder på BA og er en del av skolens ledergruppe.

Arbeidet omfatter pedagogisk oppfølging og utvikling, og personaloppfølging. Ett hovedområde vil være oppfølging av fylkeskommunens styringssystem for videregående opplæring, med særskilt fokus på elevenes læring og utvikling, resultater, bortvalg og gjennomføring. Fagleder skal bidra til å utvikle avdelingen eksempelvis gjennom å sette i gang og videreføre faglige grep for å øke interessen for bygg- og anleggsfag, ivareta og utvikle den faglige kompetansen og erfaringen i kollegiet, jobbe med å utvikle metoder for å styrke elevenes helhetlige forståelse ved å integrere de teoretiske og praktiske fagene gjennom tverrfaglig samarbeid.

Vi ønsker søkere som:

  • har god faglig og pedagogisk utdanning
  • brenner for læring og pedagogisk utviklingsarbeid
  • har blikk for ungdomskultur
  • har gode samarbeidsevner, er målretta og raus
  • vil bidra aktivt til et godt arbeids- og læringsmiljø
  • bruker digitale verktøy for å øke elevenes læring og mestring i fagene
  • bruker digitale verktøy bevisst og naturlig i administrativt arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:

Rektor Kristin Danielsen, kridan@ostfoldfk.no , mobil : 92656466

Lønn etter avtale.

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2127

Søknadsfrist : 6. august 2017. 

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Om skolen:

Greåker videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1100 elever og 180 medarbeidere. Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama med musikk, Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk. Skolen er knutepunktskole for blinde og svaksynte elever og Fokusskole for flerkulturell opplæring.

Greåker videregående skole har visjonen glede i læring. Våre verdier er engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot. I vår pedagogiske plattform setter vi kunnskap først, og vi har en leveregel om å si ja når vi kan og nei bare når vi må. Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og har endringsvilje. For mer informasjon om skolen se: www.greaker.vgs.no/


 Sist oppdatert: 17.07.2017 Ann Anthony