ID 2126 - Elevassistent/fagarbeider - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Askim videregående skole

ID 2126 - Elevassistent/fagarbeider

Askim videregående skole har fra 15.8.2017 ledig stilling som elevassistent/fagarbeider.

Askim videregående skole har fra 15.8.2017 ledig stilling som elevassistent/fagarbeider.

Om stillingen

 • 54 % fast stilling og 35% vikariat
 • Stillingsstørrelsen kan endre seg i forhold til elevenes behov.
 • Assistenten skal være med å trygge elevenes læringsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for et godt læringsmiljø for enkeltelever eller mindre elevgrupper i klasserom og/eller verksted
 • Være tilstede og sikre enkeltelever eller mindre elevgruppers psykososiale miljø, både i klasserommet og på skolens mange arenaer
 • Følge opp enkeltelevers ulike behov for at eleven skal få best mulig utbytte av opplæring
 • Ha tett dialog med kontaktlærer og være en del av klasselærerrådet
 • Ta aktiv del i faglærers undervisningsopplegg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bevisst verdisyn
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å engasjere
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge tillit
 • Erfaring fra arbeid med elever med omfattende behov for tilrettelegging
 • Kunnskap om autisme spekteret og alternativ erfaring fra ADL-trening er ønskelig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å formidle og engasjere
 • Fagbrev er ønskelig

Vi ønsker oss samarbeidsvillige, pålitelige og godt kvalifiserte søkere. Det forventes at man bidrar til å nå skolens mål om fullført og bestått, og deltar i det faglige, pedagogiske og sosiale fellesskapet. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2126. Egen søknad og CV kan sendes i tillegg, men vil ikke bli returnert.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Søknadsfrist: 6.8.2017

Flere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til Else Haug tlf 91684220 eller e-post: elshau@ostfoldfk.no

Se også skolens hjemmeside: www.askim.vgs.no 

Om skolen:

Askim videregående skole er en skole med ca 1050 elever og 180 ansatte.

Skolen har åtte utdanningsprogram. Askim videregående skole har en visjon. Vi ønsker å være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede. Våre kjerneverdier er ansvarlighet, respekt og engasjement i tillegg til kunnskap og læringsglede. Kollegiet er svært godt sammensveiset, og i undersøkelser har både lærere og elever oppgitt at de trives. Vi mener derfor vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer.

Sist oppdatert: 17.07.2017 Ann Anthony