ID 2088 - Undervisningsstillinger innen kjemi og naturfag - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2088 - Undervisningsstillinger innen kjemi og naturfag

Ved Halden videregående skole er det ledig 90% fast stilling og 30% vikarstilling innen kjemi og naturfag for skoleåret 2017/2018.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges. Vi søker deg som brenner for faget ditt og vil være med på å bringe det videre.

Krav til kompetanse:

I tillegg til formell undervisningskompetanse settes følgende krav:

 • Naturfag: utdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng fordelt på de ulike fagområdene fysikk, kjemi og biologi
 • Kjemi: utdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng innen fagområdet

Skolen vil i tillegg legge vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Undervisningserfaring
 • Engasjert og positiv
 • Evne til å motivere elevene og skape gode relasjoner
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Setter elevenes læring og resultater i sentrum
 • Tydelig og god klasseleder
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønsker å kunne jobbe på tvers av faggrenser
 • Det vil kunne være en fordel med kompetanse innen begge fagområder

Vi ønsker søkere som er rause og har et positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.

Nærmere informasjon om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til fagleder Guri Anne Hauan på tlf 932 12 083.

For stillingene gjelder:

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Et satsingsområde for Østfold fylkeskommune og Halden videregående skole er godt medarbeiderskap.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler og er av godkjent politiattest. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.


Søknadsfrist er 2. juni 2017.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2088.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Sist oppdatert: 18.05.2017 Ann Anthony