ID 2087 - Vil du bli vår nye assisterende rektor? - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2087 - Vil du bli vår nye assisterende rektor?

Halden videregående skole dekker Haldenregionens utdanningsbehov innen yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram og jobber med særlig vekt på verdiene raushet, respekt og resultater. Skolen har 1200 elever og 250 ansatte.

Halden videregående skole skal ha ny assisterende rektor fra 1.1.2018 - er du den vi søker?


Vi ønsker at vår nye assisterende rektor har erfaring med og interesse for:

  • pedagogisk og administrativ ledelse
  • systematisk og målrettet arbeid for å oppnå resultater
  • læring og pedagogisk utvikling gjennom kollektivt endringsarbeid

Som vår nye assisterende rektor må du

  • ha evne til nytenkning og utvikling
  • kunne lede, motivere og støtte medarbeidere og elever
  • kommunisere åpent og inkluderende, skape gode relasjoner og være en  lagspiller
  • iverksette gode løsninger gjennom medskaping
  • jobbe strukturert og målrettet
  • ha godt humør og vise raushet

Assisterende rektor er rektors stedfortreder og har personalansvar. Det stilles krav til relevant undervisningskompetanse i vgs og det vil kunne være en fordel med formell lederutdanning på høgskole-/universitetsnivå. Arbeidsoppgaver og ansvar vil fastsettes ut fra helhetsvurdering av kompetanse og arbeidsfordeling i hele ledelsen.

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt i utvelgelsen, samt at vi får et lederteam med komplementære ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til rektor Arild Rød på tlf 91 38 00 15 eller assisterende rektor Kristin Støten på tlf 970 83 705.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver. Ved Halden videregående skole vil du være en del av en ledergruppe som er utviklings- og løsningsorienterte. Dette gir store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke skolens fremtid.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.
 

Søknadsfrist er 9. juni 2017.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2087. Oppgi gjerne hvilken av stillingene du anser som mest interessant.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Mer om skolen finner du på www.halden.vgs.no og www.facebook.com/haldenvgs.Sist oppdatert: 19.05.2017 Svein Harald Halvorsen