ID 2086 - Utdanningsleder SSP - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kirkeparken videregående skole

ID 2086 - Utdanningsleder SSP

Vi har fra 01.08.2017 ledig 100 % fast stilling som utdanningsleder SSP (Studiespesialisering).

Stillingens ansvarsområder er drift og pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor sin enhet. Stillingen er tillagt et spesielt ansvar for skolens læringsmiljø, med vekt på oppfølging av elever. Utdanningsleder inngår i ledergruppa. Utdanningsleder har personalansvar for fagledere SSP, leder elevtjenesten og lærere på seksjon for Kunst, design og arkitektur (KDA).

Vi forventer mye av våre medarbeidere og søker en engasjert person med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det viktigste for våre ledere er å fremme et godt læringsmiljø og legge til rette for gode elevresultater. Ved Kirkeparken er vi opptatt av å utvikle et skolefelleskap som bygger på felles verdier. Kjerneverdiene våre er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. Vi legger vekt på samarbeid, og arbeider målrettet og systematisk for å utvikle en god skole for framtida.

Kvalifikasjoner:

 • undervisningserfaring fra SSP
 • meget gode lederegenskaper 
 • systemforståelse og samarbeidsevne
 • kreativ og nytenkende
 • solid digital kompetanse
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • lederutdanning/ledererfaring er en fordel

 

Vi kan tilby:

 • interessant og utfordrende lederstilling, både på strategisk og operativt nivå
 • en moderne og spennende skole midt i en by 
 • givende arbeid med ungdom og verdier 
 • et godt arbeidsmiljø i inspirerende omgivelser

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt

Nærmere opplysninger:

Rektor Lasse Thorvaldsen tlf. 69 20 27 05/ 41 91 53 54
Lønn etter gjeldende avtale. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2086. 

Søknadsfrist: 02.06.2017

Kopi av attester og vitnemål sendes til: 
Kirkeparken videregående skole
Postboks 113, 1501 MOSS

Om skolen:

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, SSP-FO, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparken kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se http://www.kirkeparken.vgs.no

Sist oppdatert: 23.05.2017 Enid Kongshaug