ID 2085 - Tannlegespesialister - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ

ID 2085 - Tannlegespesialister

Vi har ledig to tannlegespesialister i 20 - 50 % fast stilling.

Den kliniske aktiviteten ved TkØ er økende, og vi søker derfor etter tannlege med spesialistutdanning innen periodonti, og oral kirurgi/oral medisin, til TkØs spesialistklinikk i Oslo.
Kvalifikasjoner

Søkere må ha godkjent spesialistutdanning enten innen fagfeltet periodonti eller oral kirurgi/oral medisin, og minimum noen års klinisk erfaring.

Vi søker en initiativrik og resultatorientert tannlegespesialist med gode samarbeidsegenskaper som vil være med å utvikle den kliniske virksomheten ved TkØ. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

Stillingene innebærer pasientbehandling av alle pasientgrupper, veiledning til kolleger og tannhelsetjenesten, og deltakelse i kvalitetsutviklingsarbeid.

Vi tilbyr:

Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende tverrfaglig miljø under utvikling. Lønn etter avtale.

Tilsettingsforholdet er i Østfold fylkeskommune, men arbeidssted er Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Kontaktperson for stillingene:

Jon Sudbø, klinikksjef TkØ: tlf 92416375 eller jonsu@ostfoldfk.no eller Hilde Vogt Toven, direktør TkØ: tlf 93293446 eller hildevt@ostfoldfk.no

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2085.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer.

Om tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. Det er i dag ca. 30 medarbeidere knyttet til senteret. TkØ er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning i tillegg til kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.
Mer om TkØ se våre nettsider: 
www.tkost.no

Sist oppdatert: 15.05.2017 Ann Anthony