ID 2084 - Forsker 50 - 100 % stilling - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ

ID 2084 - Forsker 50 - 100 % stilling

Vi har ledig vikariat og fast stilling som seniorforsker/forsker.

TkØ har ledig et 50% vikariat (1 år) og en 50% fast stilling som seniorforsker/forsker ved vår forskningsavdeling. Oppgi i søknaden om hvilken stillingsprosent du søker.
Stillingen rapporterer til TkØs forskningsleder.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en initiativrik og resultatorientert medarbeider som har evne til å samarbeide på tvers av metode- og faggrenser. Du må ha gode kommunikasjon- og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vektlegges.

 • Doktorgrad eller tilsvarende utdanning innen helseøkonomi, medisin, odontologi eller samfunnsvitenskap.
 • God kjennskap til helsetjenesten (tannhelsehelsetjenesten, kommunehelsetjeneste spesialisthelsetjeneste).
 • Betydelig erfaring med vitenskapelig publisering innenfor helsetjenesteforskning, helsefaglig forskning eller tilgrensende fagområder.
 • Erfaring med å søke forskningsfinansiering.
 • Erfaring med veiledning og/eller undervisning.
 • Godt nettverk i helsetjenesten, helseforvaltningen og/eller relevante forskningsmiljø Internasjonale samarbeidspartnere er en fordel.

Oppgaver:

 • Drive egen forskning og formidling.
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter.
 • Bidra til å heve forskningskompetansen i tannhelsetjenesten ved å sette i gang kompetansehevende tiltak.
 • Bistå i søknader om forskningsmidler.
 • Delta i nettverk mot universiteter og andre forskningsmiljøer.
 • Delta i nettverk mot forskere ved øvrige odontologiske kompetansesentre

Vi tilbyr:

Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende tverrfaglig miljø under utvikling. Du får muligheten til å jobbe med dyktige og engasjerte kolleger i et ungt og dynamisk arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale. Tilsettingsforholdet er i Østfold fylkeskommune, men arbeidssted er Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Kontaktperson:

Interesserte kan kontakte TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson e-post vibekean@ostfoldfk.no telefon 934 97 026.

Søknadsfrist: 31.mai 2017

Søknaden sender du gjennom vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2084.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. Det er i dag ca. 30 medarbeidere knyttet til senteret. TkØ er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning i tillegg til kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.
Mer om TkØ, se våre nettsider: http://www.tkost.no/


 

Sist oppdatert: 15.05.2017 Ann Anthony