ID 2070 - Undervisningsstilling helse og oppvekstfag - barne- og ungdomsarbeider - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Borg videregående skole

ID 2070 - Undervisningsstilling helse og oppvekstfag - barne- og ungdomsarbeider - vikariat

Vi har ledig 100 % undervisningsstilling som faglærer, vikariat, innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Stillingen er et vikariat for skoleåret 2017/2018, men med mulighet for fast ansettelse.

Søkerne må ha godkjent undervisningskompetanse i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er ønskelig at søkerne har yrkeserfaring fra barnehage og/eller grunnskole, samt pedagogisk utdanning. Videre bør søkerne ha gode IKT kunnskaper.
Vi ønsker søkere som kan jobbe i team, har gode kommunikasjonsevner, er strukturerte, kreative og har godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Fås ved henvendelse til fagleder Heidi Tholstrup, telefon 924 63 698 eller utdanningsleder Hanne Østby, telefon 417 39 967. 

Tiltredelse: 1. august 2017

Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune.
Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK. Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.


 

Søknadsfrist: 2. juni 2017


Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2070.


Kopi av attester og vitnemål sendes:
Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes "søknad på stilling". Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. 


 

Om skolen:

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Tekniske og allmenne fag (TAF), Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 650 elevplasser og ca. 155 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no

Sist oppdatert: 19.05.2017 Ann Anthony