ID 2071 - Tannlege - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2071 - Tannlege - vikariat

Vi søker tannlege i 100 % stilling til et vikariat på Moss tannklinikk

Vi søker tannlege i 100 % stilling til et vikariat på Moss tannklinikk

Klinikken er tiltalende og moderne utstyrt, har godt gjennomarbeidet klientell og et godt faglig miljø med hyggelige kolleger.

Vi ønsker medarbeidere som er motivert for å arbeide med å styrke tannhelsearbeidet for de pasientene som trenger det mest, samt å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid for våre pasienter uansett alder, direkte og i samhandling med andre.

Personlig egnethet som gode samarbeidsevner og holdninger i tillegg til faglig og sosial kompetanse er helt avgjørende.

Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og avtaleverk.

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til klinikksjef Sunniva Kase, mobiltelefon 93 62 21 40.

Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2071.

Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider.

Søknadsfrist 31.mai 2017

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om tannhelsetjenesten i Østfold:

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter.
Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 12 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 12 til 6 klinikker innen 2023.
Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap.
Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus.
For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått samarbeidsavtaler med andre aktører innen helse og velferd.

Sist oppdatert: 09.05.2017 Ann Anthony