ID 2059 - Undervisningsstilling i IKT-fag - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kirkeparken videregående skole

ID 2059 - Undervisningsstilling i IKT-fag - vikariat

Undervisningsvikariat i 100 % st. i IKT-fag for perioden 01.08.2017 t.o.m. 31.12.2017.

Stillingen krever oppdatert undervisningskompetanse innenfor IKT og må kunne undervise i programfag Informasjonsteknologi på studiespesialiserende programområde og alle programfag på IKT-driftsfag yrkesfaglig.
 

Kvalifikasjonskrav:

· Godkjent faglig og pedagogisk utdanning

· God relasjonskompetanse

· God vurderingskompetanse

· God IKT-ped.kompetanse

Erfaring fra videregående skole er en fordel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:

Fagleder  Kari O Sørensen tlf. 69 20 27 35 / 970 06 940

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2059.

Søknadsfrist: 04.05.2017

Kopi av attester og vitnemål sendes til:
Kirkeparken videregående skole, Postboks 113, 1501 Moss

Om Kirkeparken vgs:

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 160 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, SSP-FO, ID, MDD, RM, SS, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparkens kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se www.kirkeparken.vgs.no
 

Sist oppdatert: 24.04.2017 Ann Anthony