ID 2057 - Pedagogisk stilling i IKT - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kirkeparken videregående skole

ID 2057 - Pedagogisk stilling i IKT

Fra 01.08.2017 er det ledig pedagogisk stilling i IKT - 100 % fast stilling.

Stillingen krever oppdatert undervisningskompetanse innenfor IKT og må kunne undervise i programfag Informasjonsteknologi på studiespesialiserende programområde og alle programfag på IKT-driftsfag yrkesfaglig. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i andre fag.

Inntil 50% av stillingen vil være driftsoppgaver og brukerstøtte i IKT

Kvalifikasjonskrav:

· Godkjent faglig og pedagogisk utdanning

· God relasjonskompetanse

· God vurderingskompetanse

· God IKT-ped.kompetanse

Erfaring fra videregående skole er en fordel.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:

Studieleder Marianne Gurrik tlf. 69 20 27 08 / 970 20 931

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Søknad må merkes med ID 2057.

Søknadsfrist: 04.05.2017

Kopi av attester og vitnemål sendes til:
Kirkeparken videregående skole, Postboks 113, 1501 Moss

Om Kirkeparken vgs:

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 160 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, SSP-FO, ID, MDD, RM, SS, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparkens kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se www.kirkeparken.vgs.no

Sist oppdatert: 21.04.2017 Ann Anthony