ID 2056 - Undervisningsstilling i dans med hovedvekt på klassisk og jazz - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kirkeparken videregående skole

ID 2056 - Undervisningsstilling i dans med hovedvekt på klassisk og jazz - vikariat

Ledig undervisningsstilling fra 01.08.2017 - vikariat ved Kirkeparken vgs

ca. 85% i perioden 01.08-2017 - 31.12.2017
ca. 40% i perioden 01.01.2018 - 31.07.2018

Kvalifikasjonskrav:

  • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning
  • God relasjonskompetanse
  • God vurderingskompetanse
  • God IKT-ped.kompetanse

Erfaring fra videregående skole er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger:

Studieleder Marianne Gurrik tlf. 69 20 27 08 / 970 20 931

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID2056.

Søknadsfrist: 04.05.2017

Kopi av attester og vitnemål sendes til:
Kirkeparken videregående skole, Postboks 113, 1501 Moss

Om skolen:

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 160 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, SSP-FO, ID, MDD, RM, SS, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparkens kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se www.kirkeparken.vgs.no

Sist oppdatert: 24.04.2017 Ann Anthony