ID 2053 - Fagleder Musikk og dans - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kirkeparken videregående skole

ID 2053 - Fagleder Musikk og dans

Fagleder Musikk og dans i 100% stilling, ledig fra 01.08.2017.

Til stillingen ligger 50% undervisning, enten i programfag eller fellesfag.

Vi ønsker oss en fagleder som er opptatt av kvalitetsutvikling. Ledere på Kirkeparken har fokus på kontinuerlig kvalitetsarbeid gjennom å lede lærernes kollektive læring. Det viktigste for våre ledere er elevene og deres resultater, men også lærerne og deres utvikling. Vi søker en person som kan fatte beslutninger og iverksette tiltak med basis i styringssystemet, og som kan lede utviklingsprosesser over tid. Fagleder deltar i skolens ledergruppe. Det kreves selvfølgelig pedagogisk utdanning og erfaring. Det blir i vurderingen av søkere lagt stor vekt på personlig egnethet.

· Fagleder har som hovedoppgave å lede det faglige og pedagogiske arbeidet innenfor fagområdet.

· Fagleder skal bidra til å sikre at pedagogisk praksis er i samsvar med gjeldende styringsdokumenter og skolens kvalitetsdokumenter, f.eks «Standard for god undervisning ved Kirkeparken».

· Fagleder har personalansvar overfor medarbeidere tilhørende sitt utdanningsprogram.

Kvalifikasjoner

· Evne til å utøve god personalledelse

· God kjennskap til digitale hjelpemidler

· Undervisningskompetanse innenfor fellesfag eller programfag i skolens opplæringstilbud

· Ledererfaring/-utdanning er en fordel

Personlige egenskaper

· Tydelig leder med gode samarbeidsevner

· Løsningsorientert

· Kreativ og strukturert

· Kan bidra positivt inn i fag- og klasseteam

· Tydelig og trygg i all kommunikasjon

Nærmere opplysninger:

Ass. rektor Tore Nyheim tlf. 69 20 27 07/950 48 835

Lønn etter gjeldende avtale. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID-nr. 2053. 

Søknadsfrist: Torsdag 4. mai 2017.

Kopi av attester og vitnemål sendes til:
Kirkeparken videregående skole
Postboks 113, 1501 MOSS

Om Kirkeparken vgs:

Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, SSP-FO, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparken kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet. For mer informasjon, se http://www.kirkeparken.vgs.no

Sist oppdatert: 21.04.2017 Ann Anthony