ID 2050 - Undervisningsstilling - fast inntil 100% fagene engelsk og tysk - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Mysen videregående skole

ID 2050 - Undervisningsstilling - fast inntil 100% fagene engelsk og tysk

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling for lærer/adjunkt/lektor som dekker fagene engelsk og tysk.

 Søkere med ett av disse fagene som også har undervisningskompetanse i faget spansk vil også være aktuelle.

Mysen videregående valgt å fokusere på følgende satsingsområder: Beste vilkår for læring og helhetlig ledelse Dette skal bidra til å føre skolen mot sitt overordnede mål om å få flere elever til å gjennomføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat.

 

For nærmere opplysninger om stillingene:


Ta kontakt med fagleder Fredrik Arnesen tlf. 69846212.

Søknadsfrist: 28.04.17


Søknad sendes via vårt 
elektroniske søknadsskjema, med ID 2050.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Originale vitnemål og attester tas med til intervjuet.

Arbeidsvilkår og lønn er i samsvar med de retningslinjer som er gitt for lederstillinger i Østfold Fylkeskommune. Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold Fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør også oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr, offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:

Mysen videregående skole er en spennende videregående skole med 8 ulike utdanningsprogram. I tillegg har skolen en egen gruppe med elever med tilrettelagt opplæring, og vi har ansvar for fengselsundervisning og voksenopplæring. Skolen har omkring 950 elever og 220 ansatte. Vi holder til i gode lokaler på Mysen hvor noen av våre bygg er helt nye med moderne fasiliteter. Skolen har en sentral beliggenhet i Mysen sentrum med nærhet til tog og buss.
For å få mer informasjon om skolen kan du gå inn på vår hjemmeside
www.mysen.vgs.no

Sist oppdatert: 09.04.2017 Ann Anthony