ID 2038 - Lærer i bygg- og anleggsteknikk - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kalnes videregående skole

ID 2038 - Lærer i bygg- og anleggsteknikk

Vi søker etter lærer med tverrfaglig kompetanse innen utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk.

Fra 1. august 2017 har vi ledig fast, hel stilling som lærer i utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk med undervisningskompetanse i anleggsfagene. Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til opplæring av elever innen Vg2 anleggsteknikk.

Ved Kalnes videregående skole har vi som mål å utvikle en fagopplæring med nær tilknytning til bransjen, og ønsker fortrinnsvis å tilsette en lærer med et godt faglig nettverk og som praktiserer yrket.

Personen vi søker må være fagutdannet innen anleggsteknikkfag og ha bred og allsidig yrkeserfaring. Vedkommende må ha sertifikater og erfaring med bruk av alle typer masseforflytningsmaskiner, i tillegg til å ha undervisningskompetanse innen arbeidsvarslings- og ADK-kurs.
Søkeren bør ha pedagogisk utdanning eller forplikte seg til å ta slik utdanning.
Personer som innehar undervisningskompetanse i fellesfag eller andre fag skolen gir opplæring i, vil vektlegges.
Kompetanse i og interesse for bruk av ikt i hverdagen er viktig.
Søkeren må også ha gode kommunikasjonsevner muntlig, skriftlig og digitalt.

Vi søker en medarbeider som kan vise til stor arbeidskapasitet på mange felt og som er ansvarsfull, strukturert og har evne til å arbeide selvstendig og ta beslutninger. Samtidig må den vi søker må være samarbeidsvillig, ha god relasjons- og samhandlingskompetanse, være utviklingsorientert og ha en positiv holdning til differensiert undervisning.
Evne til å motivere elever og ha godt humør i hverdagen er også viktig.
Personlig egnethet vektlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Gis av fagleder Per Dahlback, tlf 69 13 60 00/6913606067, mobil 91721433 eller assisterende rektor Hanne Lorentzen tlf. 69136000/69136010 mobil 95998158.

Søknadsfrist: 01.05.17.

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2038.
Kopi av attester og vitnemålsendes: Kalnes videregående skole Sandtangen 85 1712 Grålum Papirer returneres ikke.

Lønn etter avtale.
 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:

Kalnes videregående skole er i dag en kombinert videregående skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Våre ca 450 elever kommer fra hele fylket og de fordeler seg på utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Idrettsfag, Naturbruk samt studieforberedende tilbud. Skolen har også en stor spesialpedagogisk seksjon.
 
I tillegg til et skoleanlegg med store naturherligheter har skolen en egen øvingsbedrift i form av et omfattende og allsidig drevet skolegårdsbruk. Våre elever gir skolen gode skussmål i Elevundersøkelsen, og vi legger vekt på verdier som samhold, entusiasme og raushet. Skolen setter også fokus på positivt elevsyn, mestringsopplevelser og god kontakt mellom lærer og elev. Sammen med de andre videregående skolene i fylket arbeider vi systematisk for å skape gode læringsmiljøer og gode resultater for elevene.

Skolen er inne i en spennende utvikling.

Sist oppdatert: 09.04.2017 Ann Anthony