ID 2037 - Undervisningsstilling innen spesilaundervisning - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kalnes videregående skole

ID 2037 - Undervisningsstilling innen spesilaundervisning

Vi har fra 01.08.17 ledig undervisningsstilling innen spesialundervisning.

Fast, hel undervisningsstilling innen spesialundervisning ved Kalnes videregående skole.

 
Kalnes videregående skole søker lærer med undervisningskompetanse i ett eller flere av følgende fag: Programfag fra naturbruk, norsk, matematikk og samfunnsfag.
Det etterspørres også kompetanse innen feltene sammensatte vansker, autisme og psykiske lidelser.

Arbeidserfaring fra de samme felt vil bli tillagt vekt. Videre vil erfaring med ADL-trening, sosiale ferdigheter og alternativ kommunikasjon være en fordel.

Arbeidsoppgavene knytter seg primært til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og tilpasset opplæring og vil innebære:

  • Opplæring av elever som har omfattende behov for tilrettelegging og trygghet i skolehverdagen
  • Oppfølging og samarbeid med foreldre, PPT og andre samarbeidspartnere
  • Samarbeid og veiledning i en tverrfaglig sammensatt personalgruppe
  • Delta i skolens øvrige pedagogiske virksomhet
  • God relasjon- og kommunikasjonskompetanse muntlig, skriftlig og digitalt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 

Tiltredelse: 1.august 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Gis av utdanningsleder Knut Anders Johansen tlf. 69136063 mobil 92034705, eller assisterende rektor Hanne Lorentzen tlf. 69136000/69136010 mobil 95998158.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 01.05.17.


Søknad må sendes på vårt elektronisk søknadsskjema, med ID 2037.

Kopi av attester og vitnemål sendes:
Kalnes videregående skole Sandtangen 85 1712 Grålum Papirer returneres ikke.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr, offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:

Kalnes videregående skole er i dag en kombinert videregående skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Våre ca 450 elever kommer fra hele fylket og de fordeler seg på utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Idrettsfag, Naturbruk, Studieforberedende naturbruk samt påbygg til generell studiekompetanse. Skolen har også en stor spesialpedagogisk seksjon.

I tillegg til et skoleanlegg med store naturherligheter har skolen en egen øvingsbedrift i form av et omfattende og allsidig drevet gårdsbruk. Våre elever gir skolen gode skussmål i Elevundersøkelsen og vi legger vekt på verdier som samhold, entusiasme og raushet. Skolens lærere og andre ansatte står for et positivt elevsyn, verdien av mestringsopplevelser og en god kontakt mellom elev og ansatt.

Skolen er inne i en spennende utvikling.

Sammen med de andre videregående skolene i fylket arbeider vi systematisk for å skape gode læringsmiljøer og gode resultater for elevene.

Sist oppdatert: 10.04.2017 Ann Anthony