ID 2039 - Lønns- og personalkonsulent - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Kalnes videregående skole

ID 2039 - Lønns- og personalkonsulent

Vi søker etter lønns- og personalkonsulent i 100 % fast stilling.

Vi søker en lønns- og personalkonsulent som deltar i skolens administrasjon med våre mangeartede oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilsettingsprosesser
 • Ajourhold av personalopplysninger, kompetanse og arbeidsavtaler 
 • Produksjon av faste og variable lønnsdata til lønningssystemet 
 • Kontroll og avstemming av lønnsutbetaling
 • Kontakt og samarbeid med pensjonskassene
 • Arbeidslivets rettigheter og plikter, veiledning i personalspørsmål
 • Personaloppfølging, arbeidsmiljø og systematisk HMS arbeid, permisjoner, fravær, sykefravær og skolens ansvar som IA-bedrift 

Den som ansettes vil, selvstendig eller sammen med andre, også få oppgaver innen:

 • Skolens regnskap og regnskapsanalyse, kontroll, årsoppgjør og budsjett
 • Skrive utredninger, prosjektsøknader og foreta saksforberedelse
 • Bistå ved merkantile oppgaver innen skoleadministrasjon og resepsjon.

Vi søker en medarbeider som har:

 • relevant høyere utdanning og gode digitale ferdigheter
 • erfaring fra de aktuelle arbeidsoppgavene
 • god serviceinnstilling og samhandlingskompetanse, gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
 • stor arbeidskapasitet, god orden og evne til målrettet og systematisk arbeid 
 • godt humør, er engasjert og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen:


Gis av utdanningsleder Ole Johnny Ringsrød tlf. 69136016 mobil 41675335. Eller assisterende rektor Hanne Lorentzen tlf. 69136000/69136010 mobil 95998158.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 01.05.17Søknad må sendes på vårt elektronisk søknadsskjema, med ID 2039.

Kopi av attester og vitnemål sendes:

Kalnes videregående skole Sandtangen 85 1712 Grålum. Papirer returneres ikke

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. Offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Om skolen:


Kalnes videregående skole er i dag en kombinert videregående skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.
Våre ca 450 elever kommer fra hele fylket og de fordeler seg på utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Idrettsfag, Naturbruk, Studieforberedende naturbruk samt påbygg til generell studiekompetanse.
Skolen har også en stor spesialpedagogisk seksjon.

I tillegg til et skoleanlegg med store naturherligheter har skolen en egen øvingsbedrift i form av et omfattende og allsidig drevet gårdsbruk.
Kalnes vgs har også et omfattende og allsidig drevet skolegårdsbruk. Våre elever gir skolen gode skussmål i Elevundersøkelsen og vi legger vekt på verdier som samhold, entusiasme og raushet. Skolens lærere og andre ansatte står for et positivt elevsyn, verdien av mestringsopplevelser og en god kontakt mellom elev og ansatt.

Skolen er inne i en spennende utvikling.

Sammen med de andre videregående skolene i fylket arbeider vi systematisk for å skape gode læringsmiljøer og gode resultater for elevene.

Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony