ID 2047 - Undervisningsstillinger - inntil 900 % faste stillinger - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Østfold fylkeskommunale skole

ID 2047 - Undervisningsstillinger - inntil 900 % faste stillinger

Vi har inntil ni ledige faste stillinger.

Arbeidet på avdelingene våre er utfordrende både på det faglige og personlige plan. Elevene i vår skole har store sosiale og emosjonelle vansker. Skolen gir spesialundervisning innenfor svært tilrettelagte rammer. Det er derfor viktig at søkeren har kompetanse og erfaring med denne type elever.

Vi har inntil ni ledige stillinger. Vi trenger lærere på alle våre avdelinger unntatt Rørvik.

Inntil 9 faste stillinger som lærer - tiltredelse etter avtale

Vi søker etter lærer med:

  • Godkjent lærerutdanning for grunnskolen.
  • Utdanning i spesialpedagogikk.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Ytterligere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til Kjetil Haagensen tlf: 920 37 998.

Søknadsfrist: 01.05.17

Søknad må sendes på vårt  elektroniske søknadsskjema, med ID 2047.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest og sikkerhetsklarering fra kriminalomsorgen.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet vil bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Stillingen lyses ut med forbehold om godkjenning av nye stillinger og eventuelle interne overføringer.

Om skolen:

Østfold fylkeskommunale skole (ØFS) har ansvaret for undervisning av elever i grunnskolealder og videregående på sosiale og medisinske institusjoner. Skolen har følgende avdelinger: Grepperød (barnevern), Ise (barnevern), Nabbetorp (barnevern), Rørvik (ungdomspsykiatri) og Åsebråten (barne og ungdomspsykiatri). I tillegg gir ØFS opplæring på sykehuset Østfold, Kalnes.

Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony