ID 2046 - Undervisningsstilling i Bygg og anleggsteknikk - innen klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget - 100 % vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Borg videregående skole

ID 2046 - Undervisningsstilling i Bygg og anleggsteknikk - innen klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget - 100 % vikariat

Skolen har ledig 100 % undervisningsstilling som faglærer, vikariat med mulighet for fast ansettelse, med undervisningskompetanse innenfor klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget.

Stillingen er et vikariat for skoleåret 2017/2018, men med mulighet for fast ansettelse.

Søkerne bør ha yrkeserfaring som rørlegger og nettverk i bransjen samt pedagogisk utdanning. Videre bør søkerne ha gode IKT kunnskaper og det er en fordel med pedagogisk erfaring. Vi ønsker søkere som kan jobbe i team, har gode kommunikasjonsevner, er strukturerte, kreative og har godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen:


Kan fås ved henvendelse til fagleder Ronny Larsen 908 27 131 eller utdanningsleder Hanne Østby, telefon 417 39 967.

Tiltredelse: 01.08.17

Søknadsfrist: 12. mai 2017

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2046.

Kopi av attester og vitnemål sendes:
Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes "søknad på stilling". Innsendt dokumentasjon returneres ikke.
 
Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK. Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Om skolen:


Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Tekniske og allmenne fag (TAF), Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 700 elevplasser og ca. 180 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på
www.borg.vgs.no

Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony