ID 2042 - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving - 50 % vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Askim videregående skole

ID 2042 - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving - 50 % vikariat

Vi har behov for vikar i inntil 50 % stilling i idrettsfag/kroppsøving - innen fagene treningslære og/eller idrett og samfunn og kroppsøving.

Seksjon for idrett/kroppsøving holder til i lyse og moderne lokaler, med ny idrettshall og kunstgressbane og nyrenoverte klasserom og lærerarbeidsplasser. Kollegiet er sammensveiset, og vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av delingskultur og samarbeid og mange spennende utfordringer. Idrettsfag har hatt svært god tilsøkning de siste årene.

For skoleåret 2017/2018 har vi behov for vikar i inntil 50% i idrettsfag/kroppsøving.

Vi ønsker oss samarbeidsvillige, pålitelige og godt kvalifiserte søkere, med kompetanse innenfor fagene Treningslære og/eller Idrett og samfunn og Kroppsøving. Klasseledelse, bruk av digitale verktøy og god vurderingskompetanse er også viktig for oss. I tillegg forventes at man bidrar til skolens målsettingsarbeid, og deltar i det faglige, pedagogiske og sosiale fellesskapet. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Søknadsfrist: 03.05.17

Tiltredelse: 01.08.17.

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2042.
Egen søknad og CV kan sendes i tillegg, men vil ikke bli returnert.

Flere opplysninger om stillingene:


Kan fås ved henvendelse til Jon Arne Kristoffersen, fagleder idrettsfag/kroppsøving tlf. 481 07 675 / 69816386.

Vi tilbyr lønn etter avtale. Ansettelsen skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Om skolen:


Askim videregående skole er en skole med ca. 1000 elever og 180 ansatte. Skolen har åtte utdanningsprogram. Vår visjon er å være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede, og våre kjerneverdier er ansvarlighet, respekt og engasjement i tillegg til kunnskap og læringsglede.

 


Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony