ID 2041 - Undervisningsstilling i realfag - innen fagene geografi, matematikk og naturfag - vikariat i 100 % stilling - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Askim videregående skole

ID 2041 - Undervisningsstilling i realfag - innen fagene geografi, matematikk og naturfag - vikariat i 100 % stilling

Vi har et ledig vikariat innenfor realfag for skoleåret 2017/2018.

Askim videregående skole har et ledig vikariat innenfor realfag for skoleåret 2017/2018. Det er behov for lektor/adjunkt som har kompetanse i geografi, matematikk og naturfag. Andre aktuelle fag kan være fysikk og kjemi.

Vi ønsker oss samarbeidsvillige, pålitelige og godt kvalifiserte søkere. I tillegg vil vi prioritere søkere med god kompetanse innenfor klasseledelse, bruk av digitale verktøy og vurdering. Det forventes at man bidrar til å nå skolens mål om fullført og bestått, og deltar i det faglige, pedagogiske og sosiale fellesskapet. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Søknadsfrist: 03.05.17.Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema,  med ID 2041
E
gen søknad og CV kan sendes i tillegg, men vil ikke bli returnert.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Flere opplysninger om stillingene:


Kan fås ved henvendelse til u
tdanningsleder Anja Saxebøl tlf. 95074571 eller fagleder Guri Øiseth tlf. 97764394.

Om skolen:

Askim videregående skole er en skole med ca 1000 elever og 180 ansatte.
Skolen har åtte utdanningsprogram. Skolen har internasjonalisering som ett av sine profileringsområder og en svært omfattende aktivitet knyttet til dette. Askim videregående skole har en visjon. Vi ønsker å være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede. Våre kjerneverdier er ansvarlighet, respekt og engasjement i tillegg til kunnskap og læringsglede. Kollegiet er svært godt sammensveiset, og i undersøkelser har både lærere og elever oppgitt at de trives. Vi mener derfor vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer

Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony