ID 2040 - Lærer i sang - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Greåker videregående skole

ID 2040 - Lærer i sang - vikariat

Greåker videregående skole har fra 1.august og ut skoleåret ledig ca. 50 % vikariat i sang.

Stillingsstørrelse vil være ca 50 %. Det er ønskelig med sanglærer som har kompetanse innen flere stilarter.

Vi ønsker søkere som:

 

  • har god faglig og pedagogisk utdanning
  • brenner for læring
  • har blikk for ungdomskultur
  • har gode samarbeidsevner
  • vil bidra aktivt til et godt læringsmiljø
  • bruker digitale verktøy for å bedre undervisningen

Nærmere opplysninger:

Opplysninger om vikariatet kan rettes til utdanningsleder for utdanningsprogram musikk-, dans og drama: Lars Tomtum lartom@ostfoldfk.no, tlf: 69 10 20 32.

Søknadsfrist: 01.05.17

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema, med ID-2040

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.


Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:


Greåker videregående skole er en virksomhet i Østfold fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1100 elever og 180 medarbeidere. Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama med musikk, Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk. Skolen er knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Greåker videregående skole har visjonen glede i læring. Våre verdier er engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot. I vår pedagogiske plattform setter vi kunnskap først, og vi har en leveregel om å si ja når vi kan og nei bare når vi må. Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og har endringsvilje. Vi er en eksperimentell skole som underviser etter moderne og varierte metoder. Vi involverer, utfordrer og følger opp elevene gjennom bruk av varierte arbeidsmåter, vurderingsformer, læringsarenaer og moderne teknologi. For mer informasjon om skolen se: www.greaker.vgs.no

Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony