ID 2031 - Fagleder med ansvar for norskfaget - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2031 - Fagleder med ansvar for norskfaget

Vi søker etter fagleder med ansvar for norskfaget.

Fagleder vil inngå i rektors utvidede ledergruppe og har p.t. 40% lederressurs. Øvrig del av stillingen må påregnes knyttet opp mot undervisning. Det forutsettes derfor at søkere har formell undervisningskompetanse innen norskfaget. Stillingen innebærer også ansvar for opplæring av minoritetsspråklige.

Skolens overordnede målsetting er at flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Dette innebærer et ansvar for å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring slik at de kan fullføre videregående skole med god faglig og sosial kompetanse.

Om deg som søker

Du er en motiverende og tydelig leder som er god til å samarbeide og liker å spille andre gode slik at dere sammen når målene og videreutvikler skolens pedagogiske arbeid. Du er levende opptatt av norskfaget og utvikling av opplæringen i faget. Du bidrar til at medarbeidere og kolleger opplever et trygt og godt arbeidsmiljø som fører til god læring for våre elever. Du er bevisst din egen kommunikasjon og evner å gi tilbakemeldinger som motiverer til utvikling og vekst. Du er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet, evner å være «tett på» og har eleven i sentrum for dine vurderinger.

Du er en erfaren lærer med faglig tyngde og er opptatt av gode faglige resultater hos elevene.

Vi ønsker også at du

 • har relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra videregående opplæring
 • er engasjert og positiv
 • er endringsvillig og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet
 • har gode kunnskaper i bruk av IKT
 • har kompetanse og/eller erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt i utvelgelsen.

Om arbeidsoppgavene

Du vil være en del av sektorteamet på utdanningsprogram for studiespesialisering sammen med utdanningsleder og øvrige fagledere. Ditt ansvar er likevel sektorovergripende og du vil sammen med øvrige ledere ha et helhetlig ansvar for skolens drift. Samarbeid med andre ledere vil derfor være viktig.

Av spesifikke arbeidsoppgaver ellers nevner vi:

 • Ansvar for faglig og pedagogisk oppfølging og utvikling
 • Samordne undervisning og implementere fagovergripende tiltak
 • Personalansvar for lærere og miljøarbeidere 
 • Ansvar for planlegging av vikarer i samarbeid med utdanningslederne
 • Budsjettansvar

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til rektor Arild Rød på tlf 913 80 015 eller assisterende rektor Kristin Støten på tlf 970 83 705.

Søknadsfrist er 26. april 2017.


Søknad sendes vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2031.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

 

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver. Ved Halden videregående skole vil du være en del av en ledergruppe som er utviklings- og løsningsorienterte ? dette gir store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke skolens fremtid.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.


Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony