ID 2027 - Undervisningsstillinger innen norsk, samfunnsfag og engelsk - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2027 - Undervisningsstillinger innen norsk, samfunnsfag og engelsk

Ved Halden videregående skole er det ledig inntil 400% faste stillinger og 200% vikarstillinger innen norsk, engelsk og samfunnsfag med tiltredelse 1. august 2017.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges. Vi søker deg som brenner for faget ditt og vil være med på å bringe det videre.

Krav til kompetanse:

I tillegg til formell undervisningskompetanse er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng innen fagområdet. Det er videre ønskelig med ytterligere fordypningskompetanse i ett av fagområdene samt bred undervisningserfaring fra både studiespesialisering og yrkesfag. Det er mulig å søke enkeltfag, men søkere med kompetanse i flere fagområder vil kunne bli prioritert.

 • Undervisningserfaring
 • Engasjert og positiv
 • Evne til å motivere elevene og skape gode relasjoner
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Ønsker å følge elevene tett og legge til rette for mestring
 • Er fleksibel og finner nye løsninger for å nå den enkelte elev
 • Ser betydningen av å bygge nettverk rundt elevene
 • Tydelig og god klasseleder
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønsker å kunne jobbe på tvers av faggrenser
 • Kompetanse i bruk av digitale verktøy i undervisningen

Vi ønsker søkere som er rause og har et positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.

Stillingene kan inneholde undervisning både innen ordinært løp og voksenopplæring.

En av engelskstillingene vil inneholde undervisning i skolens avdeling i Halden fengsel. Her vil undervisningen i hovedsak innebære begynneropplæring i engelsk for utenlandske innsatte. Kompetanse og erfaring fra denne type undervisning vil derfor kunne være en fordel. Det legges også spesielt vekt på at søker er bevisst på og vil jobbe for å oppnå en målrettet, relevant og meningsfull opplæring for innsatte i fengsel.

Nærmere informasjon om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til fagleder Mary-Ann Gilstedt (engelsk) på tlf 906 84 699, fagleder Ole Hauge (norsk og samfunnsfag) på tlf 472 99 040 og utdanningsleder Ingrid Cathrine Sjøholt (fengselsundervisning) på tlf 949 81 212.

Søknadsfrist er 26. april 2017.

 
Søknad sendes via vårt
elektroniske søknadsskjema, med ID 2027.
Oppgi hvilke fagområder som du er interessert i.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

For stillingene gjelder:

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Et satsingsområde for Østfold fylkeskommune og Halden videregående skole er godt medarbeiderskap.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler og er av godkjent politiattest. For stillinger i fengsel kreves en utvidet sikkerhetsklarering. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.


Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony