ID 2029 - Undervisningsstillinger innen teknikk og industriell produksjon - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2029 - Undervisningsstillinger innen teknikk og industriell produksjon

Vi har fra 1. august 2017 ledig inntil 200% faste stillinger innen utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges. Vi søker deg som brenner for faget ditt og vil være med på å bringe det videre.

Krav til kompetanse:

I tillegg til formell undervisningskompetanse og minimum 3 års yrkespraksis settes krav til følgende:

  • Undervisningserfaring
  • Engasjert og positiv
  • Evne til å motivere elevene og skape gode relasjoner
  • God kommunikasjons- og formidlingsevne
  • Setter elevenes læring og resultater i sentrum
  • Tydelig og god klasseleder
  • Gode samarbeidsevner
  • Ønsker å kunne jobbe på tvers av faggrenser
  • Det vil kunne være en fordel med kompetanse innen flere fagområder

Vi ønsker søkere som er rause og har et positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.

Spesielt for stilling 1:

Stillingen skal i hovedsak dekke undervisning innen vg1 og kjøretøyfag. Det settes krav til relevant fagbrev innen kjøretøyfag. I tillegg vil det kunne være en fordel med yrkesfaglærerutdanning for å dekke flere fagområder på vg1-nivå.

Spesielt for stilling 2:

Stillingen skal i hovedsak dekke undervisning innen reparasjon/vedlikehold, pneumatikk og hydraulikk, grunnleggende elektro, grunnleggende DAK, maskinering og sveising/platearbeid. Det settes krav til fagbrev innen CNC-maskineringsfaget evt industrimekanikerfaget i tillegg til formell undervisningskompetanse og minimum 3 års yrkespraksis. Andre relevante fagbrev som for eksempel industrirørlegger, maskinarbeider eller verktøymaker m.v. kan også bli vurdert. Søkere bør beherske CAD og ha gode kjennskaper til tegning/konstruksjon. Skolen vil i tillegg legge vekt på erfaring innen CAM, CNC og sveising/prosessfag.

Nærmere informasjon om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til fagleder Morten Helle på tlf 977 60 719.

Søknadsfrist er 26. april 2017.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2029.
Oppgi også hvilken av stillingene som er aktuell for deg.
Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

For stillingene gjelder:

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Et satsingsområde for Østfold fylkeskommune og Halden videregående skole er godt medarbeiderskap.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler og er av godkjent politiattest. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony