ID 2030 - Utdanningsledere i Halden videregående skole - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Halden videregående skole

ID 2030 - Utdanningsledere i Halden videregående skole

To av våre gode utdanningsledere går av med pensjon og vi søker deres etterfølgere til en skole i utvikling og endring.

Skolens overordnede målsetting er at flest mulig elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Dette innebærer et ansvar for å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring slik at de kan fullføre videregående skole med god faglig og sosial kompetanse. Utdanningsleder inngår i skolens ledergruppe.

Vi søker motiverende og tydelige ledere som er gode til å samarbeide og liker å spille andre gode slik at dere sammen når målene og videreutvikler skolens pedagogiske arbeid. Du er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet, evner å være «tett på» og har elevens læring i sentrum for dine vurderinger. Du jobber systematisk og tar et helhetlig ansvar for å fullføre de oppgaver du har ansvar for. Du er bevisst din egen kommunikasjon og evner å gi tilbakemeldinger som bidrar til utvikling og vekst. Det stilles krav til at du har undervisningskompetanse i videregående skole da stillingen også innebærer undervisningsplikt.

Vi ønsker også at du

  • har relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra videregående opplæring
  • har relevant pedagogisk erfaring og kunnskap
  • er engasjert og positiv
  • er endringsvillig og løsningsorientert
  • har god arbeidskapasitet
  • har gode kunnskaper i bruk av IKT

Stilling 1

Utdanningsleder vil sammen med øvrig ledelse være ansvarlig for drift og planlegging av opplæringsløp, oppfølging av grupper og elever, personalansvar, faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, budsjettoppfølging samt fellesoppgaver. Samtidig vil du sammen med øvrige ledere ha et helhetlig ansvar for, og bidra til, skolens drift.

Stilling 2

Utdanningsleder vil i hovedsak få ansvar for fellesoppgaver som for eksempel dokumentasjon, programfagvalg og blokklegging. Du vil også kunne få ansvar for utvikling i bruken av skoleadministrative verktøy. Sammen med øvrig ledelse vil du også ha helhetlig ansvar for skolens drift gjennom utviklingsarbeid, personale og budsjett. I denne stillingen er det avgjørende at du jobber systematisk, er nøye og har gode analytiske evner.

Skolen er ellers i stadig utvikling og det må påregnes muligheter for endringer i oppgaver og ansvar ut fra kompetanse.

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt i utvelgelsen, samt at vi får et lederteam med komplementære ferdigheter

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til rektor Arild Rød på tlf 91 38 00 15 eller assisterende rektor Kristin Støten på tlf 970 83 705.

Søknadsfrist er 26. april 2017.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2030.
Oppgi gjerne hvilken av stillingene du anser som mest interessant.

Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver. Ved Halden videregående skole vil du være en del av en ledergruppe som er utviklings- og løsningsorienterte. Dette gir store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke skolens fremtid.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid.


Sist oppdatert: 07.04.2017 Ann Anthony