ID 2011 - TOO-tannlegestilling - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ

ID 2011 - TOO-tannlegestilling - vikariat

TOO -Tannlege i 40 % vikariat.

TkØ har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi. Tilbudet er en del av en nasjonal satsing, kalt TOO- prosjektet, og innebærer tilvenning og eksponeringsbehandling. TkØ søker etter erfaren tannlege til vikariat som TOO-tannlege.

Som TOO-tannlege arbeider du selvstendig eller sammen med psykolog hos TkØ for å gjøre pasienten i stand til å motta fullstendig tannbehandling. Når pasienten har gjennomført tilvenningen blir pasienten henvist videre til paraplytannlege, som deretter vil følge opp med nødvendig tannbehandling.

TkØ søker etter tannlege med autorisasjon, gjerne med erfaring fra TOO-arbeid. Vi vektlegger relevant klinisk erfaring, interesse for denne type pasientgruppe og for de arbeidsmetoder som brukes, interesse for tverrfaglig samarbeid og gode samarbeidsevner.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Vikariatets varighet er ett år.

Mer om TkØ se http://www.tkost.no/

Kontaktperson for stillingen:

Hilde Vogt Toven, direktør TkØ: tlf 93293446 eller hildevt@ostfoldfk.no
Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2011.

Søknadsfrist: 18.april 2017

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ:


Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark, og Østfold. Det er i dag ca 30 ansatte ved senteret. Senteret er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning samt kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

Sist oppdatert: 17.03.2017 Ann Anthony