ID 2012 - Teknisk koordinator i avd. Scenekunst - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Østfold kulturutvikling

ID 2012 - Teknisk koordinator i avd. Scenekunst

Østfold kulturutvikling søker etter teknisk koordinator i avdelingen Scenekunst i 100% stilling fra 1. august 2017 til 30. juni 2018 med mulighet for fast ansettelse.

Østfold kulturutvikling (ØKU) er en virksomhet i Østfold fylkeskommune med en visjon om å være et kraftsenter for kunst og kultur i Østfold. ØKU har samarbeidspartnere på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og har i dag 32 engasjerte medarbeidere.

Avdelingen Scenekunst er det regionale teatret i Østfold. Dette innebærer et særskilt ansvar for å utvikle scenekunst i fylket i tråd med føringer fra Kulturdepartementet, målsettinger i Østfold fylkeskommune og ØKU?s virksomhetsplan. De andre virksomhetsområdene i ØKU er Den kulturelle skolesekken, Ung Kultur og Bibliotekutvikling. ØKU legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og samspill mellom virksomhetens fire virksomhetsområder.

Arbeidsoppgaver:

Teknisk koordinator skal arbeide med større scenekunstarrangementer utenfor huset; - turneer med egne produksjoner, produksjoner innenfor vår satsing mot scenekunst i det offentlige rom, turneer for Den kulturelle skolesekken samt festivaler i egen regi.

  • Tilrettelegging og gjennomføring ihht tekniske behov
  • Praktisk oppfølging overfor kunstnere, arrangører og publikum.
  • Kvalitetssikre de praktiske rammene rundt kunstopplevelsene.
  • Administrativt ansvar for produksjoner på turné.
  • Bruk av datasystemer som e-Phorte og Ksys.

Kvalifikasjoner

  • Dokumentert erfaring med teknisk utstyr
  • God samarbeids- og gjennomføringsevne samt evne til å jobbe strukturert
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi søker en person med gode kvalifikasjoner innen scenekunstfaget samt erfaring med arrangementslogistikk og som er samfunnsbevisst og kreativ.

Du bør beherske minimum ett nordisk og engelsk språk både muntlig og skriftlig.
Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Søknadsfrist tirsdag 4. april 2017

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID XXX

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med direktør Tormod Gangfløt tlf. 91 84 63 83.

Lønn fastsettes etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid på 6 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.Sist oppdatert: 17.03.2017 Ann Anthony