ID 2128 - Undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Askim videregående skole

ID 2128 - Undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk

Askim videregående skole har ledig 48% fast undervisningsstilling med snarlig tiltredelse.

Vi søker primært en person med solid og mangfoldig bakgrunn innenfor bygg- og anleggsfagene og med fagbrev i tømrerfaget. En bred kontaktflate i byggebransjen er en kompetanse vi er svært interessert i. Er du i tillegg tydelig, motiverende, og har evne til å skape gode relasjoner til elever, kan du være den vi leter etter.

God kunnskap i bruk av IKT, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt betydelig vekt. I tillegg vil vi prioritere søkere med god kompetanse innenfor klasseledelse. Det forventes at man bidrar til å nå skolens mål om fullført og bestått, og deltar i det faglige, pedagogiske og sosiale fellesskapet.

Det kreves undervisningskompetanse innenfor bygg- og anleggsteknikk. Undervisningen vil primært være på VG1 bygg- og anleggsteknikk. Læreplaner finnes på www.udir.no.

Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2128. Egen søknad og CV kan sendes i tillegg, men vil ikke bli returnert.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Søknadsfrist 13. august. 2017.

Flere opplysninger om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Odd Nilsen mobilnr. 41306367.

Om skolen:

Askim videregående skole er en skole med ca 1000 elever og 180 ansatte.

Skolen har åtte utdanningsprogram. Skolen har internasjonalisering som ett av sine profileringsområder og en svært omfattende aktivitet knyttet til dette. Askim videregående skole har en visjon. Vi ønsker å være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede. Våre kjerneverdier er ansvarlighet, respekt og engasjement i tillegg til kunnskap og læringsglede. Kollegiet er svært godt sammensveiset, og i undersøkelser har både lærere og elever oppgitt at de trives. Vi mener derfor vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer

Sist oppdatert: 17.07.2017 Ann Anthony