Generell informasjon om ledige stillinger - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.

Kopi av vitnemål og attester sendes med søknad dersom dette etterspørres spesielt i stillingsannonsen. Hvis ikke dette nevnes i annonsen, skal kopi av vitnemål og attester bringes med dersom du blir innkalt til intervju.

Fylkeskommunen mottar ikke åpne søknader. Vi ber deg ta kontakt direkte med våre virksomheter dersom du har spørsmål om mulighet for ledige stillinger i nær fremtid.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Her kan du hente vårt elektroniske søknadsskjema.

Om Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune har ca. 2500 ansatte, og har som hovedoppgave å være en regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har bl.a. ansvar for videregående opplæring, tannhelse, kulturtiltak, miljøvern, kollektivtransport og fylkesveier, næringsutvikling og regional planlegging. Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket.  
 
Østfold fylkeskommunes virksomheter har et mangfold av brukere. Det vil være et ønske at den som ansettes kan bistå våre virksomheter med å tilrettelegge sine tjenester slik at dette mangfoldet blir utviklet og støttet på en positiv måte. Erfaring og kjennskap til andre kulturer enn den norske er derfor en ønsket kvalifikasjon.

Sist oppdatert: 30.09.2016 Kristin Hermansen Josefsen