Slik skal det bli flere og bedre idrettsanlegg i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Slik skal det bli flere og bedre idrettsanlegg i Østfold

svømmebasseng-420

En helt ny tilskuddsordning gir muligheter for Østfold-kommuner som planlegger bygging av idrettsanlegg.

- Vi trenger flere idrettsanlegg i Østfold, og derfor tar vi dette grepet. Med denne ordningen ønsker vi å stimulere flere kommuner til å lage interkommunale anlegg. Disse midlene vil være en katalysator for slikt samarbeid, sier leder Andreas Lervik i næring og kulturkomiteen. 

Pott på 13 millioner kroner

I februar vedtok fylkestinget å stille 13 millioner kroner til disposisjon til den nye tilskuddsordningen for interkommunale idrettsanlegg for perioden 2017-2020. 

Ordningen er altså ment for de kommunene som allerede har fått sitt anlegg vurdert som et interkommunalt anlegg av kulturdepartementet og fylkeskommunen.

Dermed kan et allerede godt prosjekt bli enda bedre.
 Østfold er blant de første i landet som iverksetter en slik tilskuddsordning. Håpet er altså å få flere, bedre og større idrettsanlegg i fylket vårt.

- Fylkeskommunen er av den oppfatning at dette vil medføre økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet i hele fylket, og en særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder, heter det brevet som i disse dager har gått ut til Østfold-kommunene.

I brevet opplyses det videre at søknadsfristen settes til 15.januar.

- Samarbeid gir resultater

- Østfold har få idrettsanlegg. Når flere kommuner samarbeider, enten med hverandre eller med fylkeskommunen, kan det være lettere å realisere flere og kanskje også mer spesialiserte anlegg enn det vi har i dag.. Et eksempel er BMX-anlegget som Råde og Fredrikstad eier sammen. Det er liten tvil om at dette anlegget kom på plass fordi kommunene samarbeidet om det, sier Lervik, og håper altså den nye tilskuddsordningen kan gi flere tilsvarende prosjekter i Østfold.  

Retningslinjer

Følgende retningslinjer er vedtatt for søknadene:

1. Anlegget er vurdert av Kulturdepartementet og fylkeskommunen som et interkommunalt anlegg.

2. Anlegget må ha regionale funksjoner, det vil si tilføre regionen en verdi utover den åpenbare verdien for de parter som samarbeider om realiseringen av et interkommunalt anlegg.

3. Søknadene behandles politisk, samtidig med behandling av ordinære spillemiddelsøknader, i juni hvert år.

Her finner du kulturdepartementets retningslinjer for interkommunale idrettsanlegg

Sist oppdatert: 03.07.2017 Pål Blåflat Vikesland