Åtte av ti busser i Østfold går på biogass - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Åtte av ti busser i Østfold går på biogass

snorklipp-420

Fra og med 1.juli tas 36 nye biogassbusser i bruk i Moss, Rygge og Våler.
Dermed kjører 80 prosent av bussene i Østfold på biogass.

- Dette er veldig bra. Når vi nå har fått på plass disse 36 biogassbussene, kjører åtti prosent av alle busser i Østfold. Det er bra for miljøet og for innbyggerne våre, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen i Østfold fylkeskommune.

Offensiv miljøsatsing

Fredag klippet hun snoren som markerte at totalt 36 nye biogassbusser kan tas i bruk når den nye avtalen om busstrafikk i Mosseregionen starter 1.juli.

Det skjedde under en markering i Moss.

Dermed fortsetter fylkeskommunens satsing på biogass med full styrke.

Avtalen er viktig for å bidra til å bygge opp et marked for mer miljøriktig drivstoff i regionen.

Gassbussene gir langt lavere utslipp av blant annet sotpartikler og NOx enn dagens busser. De støyer også mindre. Dette vil merkes som en forbedring, særlig i tettbygde strøk og i bygater.

- Østfold er et foregangsfylke

Ordfører i Moss Tage Pettersen er svært fornøyd med den offensive miljøsatsingen som avtalen representerer.

- Dette er en stor dag. Vi viser igjen at Østfold er et foregangsfylke innenfor miljøsektoren, sa Pettersen under markeringen.

  • Østfold startet allerede for 14 år siden med utprøving av biogassbusser i Fredrikstad og har i dag 105 gassbusser i drift i Nedre Glomma.
  • Østfold fylkeskommune har nylig inngått en avtale med Nettbuss AS for å drifte busstilbudet i Mosseregionen fram mot 2025.
  • Nettbuss AS vil være blant de første som tar i bruk biogass som drivstoff i klasse 2 busser som vil benyttes på langruter og i skolebarntransport.

Sist oppdatert: 30.06.2017 Pål Blåflat Vikesland