Jobber videre sammen for regionteater - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jobber videre sammen for regionteater

kulturmøte1

Etter "oppvaskmøte", kunstneropprop og debatt om hvordan Østfold kulturutvikling drives, har fylkesbyråkrater, politikere og kulturutøvere nå satt seg sammen for å meisle ut framtiden for et mulig regionteater i Østfold.

Begge parter hadde begravd stridsøksa fra debattmøtet i Fredrikstad for noen uker tilbake, og kom til invitert dialogmøte på fylkeshuset onsdag kveld.

- Jeg er vant til kritikk for ting jeg sier og mener, men at en kronikk jeg skrev skulle avstedkomme 113 underskrifter på et opprop, visste jeg ikke. Men det er bra. Det hadde vært verre om ingen hadde reagert. Sist ble det vel mer debatt om Østfold kulturutvikling enn regionteater. Jeg håper vi nå kan komme videre, og jobbe sammen, sa Andreas Lervik, leder av næring- og kulturkomiteen og vert for dialogmøtet.

Han manet til å gå sammen, finne gode, felles argumenter, og bli sterke - men minnet samtidig på at veien til et regionteater med sterk statlig finansiering er både lang og tøff.
- Hvis Oslo og Akershus er på vei opp bakken for å få et regionteater, er vi i bånn av den bakken.

Langt lerret å bleke


Fylkeskultursjef Torill Mølmen minnet i sin gjennomgang av historien om at tanken om et regionteater i Østfold skriver seg helt tilbake til 1970-tallet. I et senere innlegg påpekte tidligere leder av Østfold teater, Ida Fredriksen, at staten i 1978 var i et rundhåndet hjørne og tilbød Østfold penger til regionteater, men at Østfold takket nei fordi man ikke visste hvor et teater da skulle ligge.
Nettopp de evinnelige lokaliseringsdebattene og dragkampene om felles ressurser ble gjentatt av flere under det 2,5 timer lange møtet onsdag kveld.

- Et av de største hindrene for Østfold er de seks byene. Fylket henger etter på grunn av dette, sa Harry Guttormsen, teatermann, men også på tildelingssiden i statlig regi.
- Det er sjelden vi ser prosjektsøknader fra Østfold innen scenekunst. Byene er ikke en styrke, slik dere skal ha det til. Å flytte produksjoner fra sted til sted er det dyreste dere kan gjøre, og det hemmer identitetsbyggingen man håper å oppnå. Politisk er det mulig å flytte alt rundt, rent praktisk er det på trynet, spissformulerte han.

Ti punkter

kulturmøte2
Silje Waters og Patrik Stenseth, begge med på det forrige oppropet, kvitterte på Andreas Lerviks invitt til å la sagt være sagt og heller se framover, og la fram et konkret, tipunkts forslag til hvordan det kan jobbes videre for et regionteater i Østfold. Her trekkes det blant annet fram at:

  • Østfold fylkeskommune må identifisere hvilke ressurser som skal gå til scenekunstfeltet
  • Østfold fylkeskommune må opprette enten et AS eller en stiftelse for formålet
  • Østfold fylkeskommune bør foreslå vedtekter for organisering, og et teater med fem scener (Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad) med sesongbaserte forestillinger med en premiere i hver by
  • Østfold fylkeskommune om det skal være flere eiere, for eksempel etter kommunestørrelse eller tilbudsstruktur
  • Eierne må vedta vedtekter og velge et styre med kunstnerisk kompetanse, juridisk kompetanse, politisk erfaring og erfaring i kontakt med statlige myndigheter
  • Styret må ansette en teatersjef på åremål inntil fire år, med mulighet for forlengelse
  • Styret må vedta en strategiplan for å få på plass et fungerende fylkesteater, og jobbe videre med å få status som regionteater
  • Teatersjefen ansetter, sammen med styret
  • Teatersjefen organiserer teateret ellers, med en liten, administrativ stab, og ellers kunstnerisk ansatte til hver enkelt produksjon
  • Styret vedtar styringsinstruks og fordeler ansvar mellom styre og administrasjon

Regionreform


Den pågående regionaliseringen av landet påvirker også debatten om et regionteater. For hva skjer med et forsøk på å bli regionteater i Østfold, når man slås sammen med andre som ligger lenger fram i løypa?

- Hvis vi blir en stor region, står Østfolds teater i fare for å forsvinne. Derfor er det viktig å få på plass et autonomt teater nå, før Viken blir en realitet, sa Silje Waters.

Flere møter


Etter to og en halv time var temaet på ingen måte ferdig diskutert. Partene skal møtes igjen til nye dialogmøter, og det skal etableres en referansegruppe som skal jobbe sammen for et regionteater i Østfold.
- Det er mange forskjellige meninger, og vi trenger brytninger. Nå er vi på vei mot felles løsninger, sa Andreas Lervik ved møteslutt.

Siste replikk får gå til skuespiller Terje Brevik, som midt i møtet kom med følgende hjertesukk om Østfolds mange lokaliseringdebatter:
- Det finnes fire typer mil: Det er den vanlige, så kommer en engelsk mil og en nautisk mil. Til slutt kommer en Østfoldmil. Og den er den lengste.


Sist oppdatert: 07.06.2017 Fredrik Andreas Norland