Flertall for Viken: -Vi forventer flere oppgaver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Flertall for Viken: -Vi forventer flere oppgaver

Kart over sør Norge

Fylkesordfører Ole Haabeth er ikke overrasket over at det nå er flertall på Stortinget for å slå sammen mange av landets fylker. Han forventer at de nye regionene får ansvar for langt flere og tyngre oppgaver enn dagens fylker.

- Dette har ligget i kortene ganske lenge, så dette var som forventet. Nå må vi avvente Stortingets behandling av denne saken, og vi må selvsagt forholde oss til et stortingsvedtak når det kommer, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Det var under en pressekonferanse på Stortinget onsdag morgen at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fortalte at de nå er enige om en kommune- og regionreform der mange av landets kommuner og fylkes skal slås sammen til større enheter. De fire partiene har flertall på Stortinget.

Under pressekonferansen kom det fram at det nye Norges-kartet fra 1. januar 2020 vil bestå av 358 kommuner og 10 regioner. En av disse nye regionene vil altså bli Viken - der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere en storregion med 1,4 millioner innbyggere.

Det er ventet et vedtak i Stortinget før sommeren.

- Når de nå går inn for dette, forutsetter jeg at de kommer opp med betydelig flere nye og viktige oppgaver til regionene. Regjeringen og Stortinget har nå en god mulighet til å rydde opp i fordelingen mellom hvilke oppgaver staten skal løse og hva som skal løses på regionalt og lokalt nivå, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Østfold, Akershus og Buskerud var i høst i forhandlinger om å etablere region Viken. Forhandlingsutvalget i fylkene ble enige om en avtale som blant annet fordelte oppgaver imellom de tre fylkene og sa hvor de ansatte skulle sitte. Men da fylkestinget i Østfold behandlet denne avtalen i desember, sa et flertall nei til dannelsen av Viken.

- Vi må nå sette oss ned og diskutere hvordan vi politisk skal forholde oss til situasjonen som har oppstått, sier Haabeth.

Fylkesrådmann Anne Skau tror den fremforhandlede samarbeidsavtalen fra høsten 2016 kan danne et godt grunnlag for arbeidet med å etablere en ny region, dersom Stortinget sier ja til Viken.

Interessent prosess

- Vi vil selvsagt avvente endelig vedtak i Stortinget, men dette kan bli en spennende og interessant prosess. I avtalen fra høsten 2016 er de ansatte godt ivaretatt, og jeg regner med at det er denne som skal ligge til grunn når vi skal starte samtalene om det praktiske ved en etablering av ny region. Fylkesrådmennene i de tre fylkene vil ganske sikkert om kort tid møtes for å diskutere hvordan vi skal angripe situasjonen som nå har oppstått, sier Anne Skau.

Hun forteller at hun når arbeidet starter, vil jobbe tett med de tillitsvalgte og med de ansatte - og å sørge for å holde alle løpende orientert om prosessen.

- De fleste av våre ansatte, blant annet i de videregående skolene, skal fortsette der de er i dag og vil trolig merke lite til prosessen nå i starten. Dessuten er jeg trygg på at fylkeshuset vil forbli en stor arbeidsplass. Og vi vil selvsagt jobbe for å få mange og spennende oppgaver hit til oss og våre dyktige ansatte, sier fylkesrådmannen.

Sist oppdatert: 22.02.2017 Kristin Hermansen Josefsen