Fire fylkesting samles på Holmsbu - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fire fylkesting samles på Holmsbu

Illustrasjon%20fire%20fylker%20fylkesordførere

Torsdag 8. - fredag 9. september er det felles fylkestingssamling for Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold i Hurum. Tema er mulig regiondannelse.

De fire fylkene rundt Oslofjorden samles til todagers samling på Holmsbu Hotel & Spa i Hurum kommune.

Program for todagers-samlingen på Holmsbu

Fylkesutvalgene i de tre fylkeskommunene Akershus , Buskerud og Østfold møttes før sommerferien i Østfold der de diskuterte en mulig sammenslåing til en større region langs Oslofjorden. Vestfold fylkeskommune var da tilstede som observatør representert ved sin fylkesordfører. De ble da enige om å møtes igjen nå i september.


- Vi i Buskerud er stolte over å arrangere den først felles fylkestingssamlingen, og ser fram til to dager med viktige og aktuelle samtaler sammen med kolleger rundt fjorden, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Bakgrunnen for at politikerne samles er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver. Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016. Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

Tekst og illustrasjon: Buskerud fylkeskommune

Sist oppdatert: 28.04.2017 Kristin Hermansen Josefsen
Relaterte artikler