Sjekket Østfolds arbeid med tilgjengelighet - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Sjekket Østfolds arbeid med tilgjengelighet

Deltasenteret besøkte Solbergtårnet 14. juni 2011

- Jeg er veldig imponert over Solberganlegget, og hvordan tilgjengligheten er integrert på en naturlig måte rundt tårnet og på helleristningsfeltet, sa Åse Kari Haugeto, leder av Deltasenteret.

(Fra ve.: Linde Nordeide, Østfold fylkeskommune, Åse Kari Haugeto og Haakon Aspelund, Deltasenteret).

På sin første dag som leder av det statlige kompetansesenteret hadde Haugeto tatt med seg sine medarbeidere til Østfold tirsdag 14. juni. På programmet sto erfaringsutveksling og diskusjon rundt universell utforming og tilgjengelighet. En guidet omvisning på Solberganlegget var det også satt av tid til.

- Vi ønsker å se de gode eksemplene samt lære av hverandre, og har en årlig tur til de ulike fylkene, fortalte Åse Kari Haugeto.

Besøket i Østfold startet med en samling på Sarpsborg rådhus, der Haakon Aspelund fra Deltasenteret hadde en kort informasjon rundt senterets historie og arbeid, samt innføringen av lover og forskrifter om universell utforming.

Deretter informerte prosjektleder Majken Jul Sørensen om Østfolds arbeid som pilotfylke for universell utforming. Det er Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold som har ansvar for prosjektet, og det jobbes systematisk for at Østfold skal bli et mer tilgjengelig fylke.

Det var spesielt Østfolds arbeid innen folkehelse, IKT og samferdsel som hadde vekt Deltasenterets nysgjerrighet. Som en del av pilotfylkeprosjektet er Østfold fylkeskommune blandt annet med i et prosjekt som ser på tilrettelegging av sosiale medier, slik at de kan brukes av alle. I tillegg jobbes det aktivt med universell utforming som en del av fylkeskommunens folkehelsearbeid. Universell utforming av nye busser og holdeplasser ble også bemerket.

Se satsningsområdene for pilotfylkeprosjektet

Universell utforming av kulturminner
Etter en enkel lunsj gikk turen til Solberganlegget. Her fikk gjestene en grundig omvisning av fylkeskommunens konservator Linda Nordeide både på rasteplassen, utkikstårnet og på Solberg helleristningsfelt. Tilrettelegging av utvalgte fornminner er en av satsingsområdene i pilotfylkeprosjektet.

Siste stopp før returen til Oslo, var et besøk hos Østfold fylkesbiblliotek.

Les mer om Østfold - et pilotfylke
Les mer om Deltasenteret.


Deltasenteret_solbergfeltet


Deltasenteret_solbergtaarn_staaende
Sist oppdatert: 15.06.2011 Kristin Hermansen Josefsen