Internett-portal - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Digital post

Eldre mann sitter foran PC og velger digital postkasse
Østfold fylkeskommune bruker digital post. Det betyr at brevene sendes til din digitale postkasse i Digipost og e-Boks eller til Altinn (der du finner selvangivelsen din). 26.01.2016

Offentlighet i Østfold fylkeskommune

I Østfold fylkeskommune praktiserer vi såkalt "meroffentlighet". Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument, eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres. 13.09.2012

Pandemier

04.08.2009


Selvbetjening

Her finner du ulike skjemaer og selvbetjeningsløsninger fra Østfold fylkeskommune. 10.01.2011

Tall og fakta

24.02.2011

Om Østfold

Sør i landet og øst for folden ligger et lite, intimt og kompakt fylke. Østfold er i areal Norges nest minste fylke, men vi er store på så mye! Noen hevder at det er kultur overalt i Østfold, og har mye rett i det. Severdighetene står i kø, så det anbefales å fordele inntrykkene på flere turer. 27.03.2011

Historie

Østfolds historie begynner i jordens urtid, for mer enn 1000 millioner år siden. En gang i tiden lå Østfold ved sydpolen, og gjennom årenes løp har Østfold-landskapet skiftet sitt utseende til den grønne perlen vi kjenner i dag. 24.02.2011

Naturen

24.02.2011

Turisme

24.02.2011

Fylkeskommunens oppgaver og ansvar

Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2016 er på rundt 3 milliarder kroner. 24.02.2011

Grafisk profil

11.03.2013

Fakturaer til fylkeskommunen

Østfold fylkeskommune ønsker å motta fakturaer elektronisk fra sine leverandører. 07.06.2013

Østfold fylkesting gjennom århundrene

Den 18. juni 2013 er det 175 år siden den første fylkestingssamling ble holdt i Østfold fylke, eller Smaalenene amt, som det het den gang. 11.06.2013

Fylkeskommunens visjon og verdier

Fylkesplanen "Østfold mot 2050" har en visjon: Grenseløse Østfold.
Våre verdier er: Raus - Profesjonell - Kreativ
02.09.2013

Publikasjoner, planer og rapporter

Her finner du publikasjoner som fylkesplan, budsjett, økonomiplan, regional utviklingsplan og mye mer. 02.02.2015

Kontakt Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunen består av mange virksomheter i hele fylket. Sentraladministrasjonen holder til på Fylkeshuset i Sarpsborg. 18.05.2013

Fylkesblomst

Fylkesblomsten liljekonvall (Convallaria majalis)
Liljekonvallen er av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Østfold Botaniske Forening valgt til fylkesblomst for Østfold.
03.03.2014

Fylkesvåpenet

Symbolikken i Østfold fylkes våpenskjold er valgt ut ifra fylkets navn og geografiske plassering. 20.04.2005