Stilling ledig - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stilling ledig

Stilling ledig

ID 2120 - 100 % undervisningsstilling som faglærer ved utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag, programområde helseservicefag

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 600 elevplasser og ca. 180 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no
23.06.2017
Stilling ledig

ID 2121 - 100 % undervisningsstilling som faglærer ved utdanningsprogram Bygg og anleggsteknikk, programområde klima-, energi- og miljøteknikk

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 600 elevplasser og ca. 180 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no
23.06.2017
Næringsriket Østfold

ID 2113 - Prosjektkoordinator kommunikasjon/markedsføring

Næringsriket Østfold er på jakt etter en dyktig og driftig prosjektmedarbeider.
18.06.2017
Halden videregående skole

ID 2119 - Utdanningsleder

Vi søker etter utdanningsleder til Halden videregående skole.
15.06.2017
Halden videregående skole

ID 2118 - Fagleder med ansvar for realfagene

Vi søker etter fagleder med ansvar for realfagene i Halden videregående skole.
15.06.2017
Halden videregående skole

ID 2117 - Undervisningsstilling innen musikk- vikariat

Vi søker etter en dyktig og engasjert pedagog til en 50% vikarstilling innen musikk ved vår avdeling i Halden fengsel.
15.06.2017
Greåker videregående skole

ID 2116 - Undervisningsstilling på utdanningsprogrammet helse og oppvekst

Greåker vgs. har fra 01.11 ledig 30 % undervisningsstilling på HO. Søknadsfrist 27.06.17
13.06.2017
Borg videregående skole

ID 2090 - Er du på jakt etter en spennende lederjobb i skolen?

Det er ledig fast stilling som assisterende rektor ved Borg videregående skole i Sarpsborg fra 1. september 2017.
18.05.2017
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.
20.01.2005