Stilling ledig - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stilling ledig

Stilling ledig

ID 2023 Miljøarbeider/miljøterapeut til helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud - Frederik II vgs.

Den forsterkede avdelingen ved skolen vokser hurtig og vi har behov for flere miljøarbeidere og miljøterapeuter fra 01.08.2017 Stillingen vil innebære tilrettelegging og deltakelse i undervisningen av mindre grupper, samt sosialfaglig arbeid i pauser, fritimer og på alternative læringsarenaer.
24.03.2017
Stilling ledig

ID 2022 Undervisningsstillinger til helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud - Frederik II vgs

Den forsterkede avdelingen ved skolen vokser hurtig og vi har behov for flere lærere fra 01.08.2017. Skolen søker inntil 5 lærere, med spesialpedagogikk og undervisningskompetanse i ett eller flere av følgende fag: programfag fra Service og samferdsel, norsk, matematikk og kroppsøving. Erfaring innen salg, økonomi, lager, logistikk og transport vil være en fordel.
24.03.2017
Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2017 - Ledig tannlegestilling

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 12 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 12 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått samarbeidsavtaler med andre aktører innen helse og velferd.
22.03.2017
Stilling ledig

ID 2013 - Utdanningsleder - Frederik II vgs

Frederik II videregående skole søker etter en utdanningsleder som skal ha overordnet ansvar for utdanningsprogrammet studiespesialisering.
17.03.2017
Oppfølgingstjenesten

ID 2008 - OT-rådgiver

Vi har ledig to 100 % rådgiverstillinger i OT med ansvar for Nedre Glomma regionen. Stillingene er for tiden kontorplassert i Fredrikstad
17.03.2017
Østfold kulturutvikling

ID 2012 - Teknisk koordinator i avd. Scenekunst

Østfold kulturutvikling søker etter teknisk koordinator i avdelingen Scenekunst i 100% stilling fra 1. august 2017 til 30. juni 2018 med mulighet for fast ansettelse.
17.03.2017
Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2014 - Tannhelsesekretær

Til Moss tannklinikk søker vi tannhelsesekretær i 100 % fast stilling.
16.03.2017
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ

ID 2011 - TOO-tannlegestilling - vikariat

TOO -Tannlege i 40 % vikariat.
15.03.2017
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.
20.01.2005