Forsiden Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nyheter

Søk tilskudd til drift

Websidebilde_universell utforming
Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke kan søke om tilskudd til drift. Fristen for å søke er 15. mars. 24.02.2017

Illustrasjonsfoto av ung syklist og veg

7,6 millioner til myke trafikanter

Østfold-kommunene som har søkt, har fått 7,6 millioner kroner fra samferdselsdepartementet til gang- og sykkelveiprosjekter som i hovedsak skal stå ferdig i løpet av året. 23.02.2017
RIKTIG-dobbelspor_raade420

- En svært tydelig og gledelig avklaring

Fylkesordfører Ole Haabeth er fornøyd med at samferdselsdepartementet nå tydelig slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene. 22.02.2017

Kart over sør Norge

Flertall for Viken: -Vi forventer flere oppgaver

Fylkesordfører Ole Haabeth er ikke overrasket over at det nå er flertall på Stortinget for å slå sammen mange av landets fylker. Han forventer at de nye regionene får ansvar for langt flere og tyngre oppgaver enn dagens fylker. 22.02.2017
ST.OLAV 420

Fraværet går ned i Østfold

Etter innføringen av ny fraværsgrense i de videregående skolene fra skoleåret 16/17, har fraværet i Østfold gått merkbart ned. 21.02.2017

» Se alle nyheter RSS   RSS