Nyheter

Du kan stemme fra 1. juli

Valgseddel legges i urne. Foto: KMD
Har du ikke mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m 7. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Husk legitimasjon. 01.07.2015

grafisk kart_oldtidsruta

Prøv en oldtidsrebus!

Kombinasjonen tur, kunnskap og opplevelser er aldri å forakte. Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune har laget en oldtidsrebus til deg. Tar du utfordringen og finner et løsningsord? Fin premie venter! 29.06.2015
ohfisk

Utfordrer Østfold-ordførerne

Fylkesordfører Ole Haabeth har hele Hvaler-skjærgården som favorittfiskeplass. Nå utfordrer han alle Østfold-ordførere til å melde inn favorittene i den enkeltes kommune via fylkeskommunens facebookside. 29.06.2015

Logo VRI Østfold

Positive resultater fra bedrifter i VRI-prosjektet

Bedriftene Tiny Mesh, RemmEnergi og Norske Helsehus har nylig avsluttet sine forskningsprosjekter, og resultatene er verdt å legge merke til. 28.06.2015
Barn som spiller fotball

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015. Søknadsfristen er 1. september 2015. 19.06.2015

» Se alle nyheter RSS   RSS